Varakļānu pagasts

PuMPuRS

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvas konkursu rezultāts

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieviešanu Varakļānu novada skolās. Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Projekta ietvaros notika atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, un tā rezultātā finansējums tika piešķirts biedrības “VARjaunieši” iesniegtajam projektam “Pro-duk-tīvs”. Projekta ietvaros plānotas aktivitātes, kas palielinās jauniešu pašapziņu, ticību saviem spēkiem, motivāciju mācīties tālāk un nepadoties pie pirmajām grūtībām.

eiropas logo

Projekts

Projekts “Varakļānu Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze ir īstenojusi projektu “Varakļānu Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”. Projekts Nr. 19-05-AL23-A019.2202-000017 realizēts ar mērķi, lai saglabātu Valsts nozīmes pieminekli un radītu pievilcīgāku baznīcas vidi apmekletājiem. Projekta ietvaros tika veikts kreisās puses kāpņu remonts, ka arī atjaunots mūra žogs. Projekts kopējās izmaksas-20815,74 EUR. Attiecināmas izmaksas 14000 EUR, kas ietver Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmerā. Pārējo summu finansēja draudze. Darbus veica SIA “Alberts GS”. Paldies draudzes ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem, kā arī būvfirmai, kas piedalījās projekta realizēšanā ar finansiālo atbalstu un darbiem.

preses relize par auto

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Dievkalpojumu kārtība

Dievkalpojumu kārtība Varakļānu baznīcā jūlijā

Svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

25.07.Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena.

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena.

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

Lasīt tālāk: Dievkalpojumu kārtība

Jurista vakance

Jurista vakance Varakļānu novada pašvaldība
Prasības pretendentiem:
•    Augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vismaz bakalaura grāds ar jurista kvalifikāciju);
•    Priekšroka pretendentiem ar darba pieredzi valsts pārvaldē un/vai pašvaldības/valsts kapitālsabiedrības darbā;
•    Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt pašvaldības un tās kapitālsabiedrības darbu;
•    Spēja orientēties tiesību aktos, kas reglamentē pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbu;
•    Prasme izstrādāt juridiskos dokumentus atbilstoši tiesību normām;
•    Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
•    Vēlams krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
•    Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office).

Lasīt tālāk: Jurista vakance

01.06.2021. Varakļāni

FB IMG 1622614420662
FB IMG 1622614424358
FB IMG 1622614427434
FB IMG 1622614430347
FB IMG 1622614433212
FB IMG 1622614436132
FB IMG 1622614438889
FB IMG 1622614441598
FB IMG 1622614444585
FB IMG 1622614448648
FB IMG 1622614451388
FB IMG 1622614454160
FB IMG 1622614456854
FB IMG 1622614459942
FB IMG 1622614462641
FB IMG 1622614465345
FB IMG 1622614468157
FB IMG 1622614470787
FB IMG 1622614473664
FB IMG 1622614476432
FB IMG 1622614479345
FB IMG 1622614482054
FB IMG 1622614484921
FB IMG 1622614487650
FB IMG 1622614490511
FB IMG 1622614493118
FB IMG 1622614495791