04.03.2013

SAM_1458Saulainā 2.marta pievakarē Stirnienes tautas namā pulcējās Varakļānu novada vokālie ansambļi, skatītāji un žūrijas pārstāvji uz pirmo Varakļānu novada vokālo ansambļu skati.

Līdzās pavasara smaržām gaisā virmoja gan neliels satraukumus, gan arī pacilājoša svētku sajūta.

Varakļānu novada vokālie ansambļi bija nopietni gatavojušies skatei, un to novērtēja arī žūrijas pārstāvji: Madonas koru apriņķa virsdiriģents Ārijs Šķepasts, Latvijas Mūzikas akadēmijas studente un vokālo ansambļu vadītāja Ilze Grēvele, Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors Māris Justs.

 Žūrijas pārstāvjus saviļņoja Varakļānu kultūras nama vīru vokālā ansambļa (vadītāja Agnija Strūberga) dziedātā Jāņa Lūsēna dziesma „Mazu brīdi pirms”, un viņi piešķīra vīriem II pakāpes diplomu.

Ir liela māksla iet caur dzīvi ar smaidu un skanīgu dziesmu azotē, un tāpēc žūrija ar cieņu pasniedza Varakļānu kultūras nama senioru sieviešu vokālajam ansamblim „Sidrablāses” (vadītāja Agnija Strūberga) II pakāpes diplomu.

Stirnienes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Varavīksne” (vadītāja Agnese Solozemniece) uz žūriju atstāja inteliģentu un elegantu dāmu iespaidu un ieguva I pakāpes diplomu.

Toties Murmastienes kultūras centra jauktais vokālais ansamblis „Taktika” (vadītāja Teresija Pelša), žūrijasprāt, bija izvēlējies pareizo taktiku skatei un repertuāram, un tieši tāpēc nopelnīja visvairāk punktu un saņēma I pakāpes diplomu.

Varakļānu novada vokālos ansambļus svētkos sveica arī Varakļānu novada domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša un novēlēja, lai ansambļu dalībnieki saglabā savu dziesmas mīlestību un lai mums izdodas šādu skaistu ansambļu sadziedāšanos un skati novadā ieviest par tradīciju.

SAM_1434

SAM_1458

SAM_1449

SAM_1444

SAM_1439