Tūrisma informācijas centrs. (TIC)

Varakļānu novada muzeja tūrisma informācijas centrs savus pakalpojumus sāka sniegt 02.03.2009.  TIC darbojas saskaņā ar Varakļānu novada muzeja nolikumu.

Tūrisma informācijas centra darbinieki:

02.03.2009. – 15.05.2010. – Rudīte Somsonova  – tūrisma informācijas konsultants.

14.06.2010. – Līga Stepiņa sāk darbu ar amata nosaukumu tūrisma informācijas konsultants. No 1.10.2010. saskaņā ar grozījumiem līgumā amata nosaukums tiek mainīts uz izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja. Muzejs sāk sniegt gida pakalpojumus angļu, vācu, krievu valodā.  Tiek uzsākts darbs pie izglītojošā darba ar apmeklētājiem.

No 6.08.2011. – Tūrisma informācijas centrā, ar amata nosaukumu – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāju darbu uzsāk Inga Vilkauša. 2013.gada jūnijā Inga Vilkauša ieguva  Rēzeknes augsstkolas mācību centra sertifikātu – ekskursiju vadītāja.

No 02.06.2014. līdz 30.12.2018. Tūrisma informācijas centrā, par izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāju strādāja Modra Vilkauša.

No 02.01.2019. Tūrisma informācijas centrā, par tūrisma informācijas konsultantu strādā Arturs Ikaunieks.