Ceļojuma maršruts "630 sajūtu verstis" 
 
Varakļānu Novada muzejā projekta "630 sajūtu verstis" ietvaros uzstādīta foto "Zaļā siena". Iespējams izgatavot fotogrāfiju, papildināt to ar dažādiem efektiem. Foto var nosūtīt uz savu e-pastu un / vai izprintēt muzejā (2,50 eiro par 1 foto/ grupa līdz 7 prsonām).
Bukleta elektroniskā versija  https://drive.google.com/drive/folders/1ZBILcyrgtHVa17tRLHQqC-VG_VhPTQkC?usp=sharing
 
 

Skatīt kartes 

Latviski https://active.kartes.lv/?lpma&lv 

Angliski https://active.kartes.lv/?lpma&en   

Video "630 sajūtu verstis" no Krāslavas līdz Alūksnei.

 Vai meklē interesantu un nebijušu tūrisma maršrutu? Sajūtu verstis ir vietas, kur vēstures elpa savijās ar Eiropas ārējo pierobežu!

Ceļojumu aizraujošāku padarīs mobilā lietotne, kurā pieejama informācija par labākajiem sajūtu tūrisma piedāvājumiem. Tajā varēsi noklausīties arī virtuāla stāstnieka leģendas par 9 tūrisma vietām!

 

 

 

“Izmet loku cauri Varakļāniem”

Taka/velo maršruts veselīgākam dzīves veidam

Ko Tu iegūsi ?
1. Uzlabosi izturību
2. Stiprināsi kāju muskuļus
3. Stiprināsi kaulus un locītavas
4. Samazināsi stresu
5. Sadedzināsi liekās  kalorijas  
6. Uzlabosi savu noskaņojumu
7. Redzēsi ievērojamas arhitektūras celtnes

Lai uzlabotu savu veselību, dienā nepieciešams nostaigāt 8 000 soļu.
Maršruts sniegs aptuveni 12 000  soļus.
Maršruta garums 8,69 kilometri
Sarežģītības pakāpe: viegla
Ceļa segumi: zemes ceļš, asfalts

Mērķis: iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un Varakļānu viesus ar ievērojamākajām pilsētas vietām. Uzlabot veselību un pašsajūtu.

Organizators: Varakļānu Novada muzeja tūrisma informācijas centrs

Ilgums: braucot ar velosipēdu vismaz 30 minūtes. Ejot kājām aptuveni 2 stundas.

Pārgājiena takas / velo maršruta garums: 8,69 kilometri.

Norise: maršruta objektu numerācija sākas ar Varakļānu Novada muzeju/ muižas pili, bet maršrutu var uzsākt jebkurā citā numurētajā objektā. Galvenais noslēgt loku: apmeklēt visus numurētos objektus.

Dalībnieks (i) : informāciju par maršrutu iegūst: Varakļānu Novada muzeja tūrisma informācijas centrā, tūrisma informācijas centra facebook kontā vai Varakļānu novada mājas lapā varaklani.lv

Lai izietu/izbrauktu maršrutu, dalībniekam (iem) nepieciešams telefons ar interneta pieslēgumu. Telefonā nepieciešams QR koda lasītājs (rekomendējam QR & Barcode Scanner). Lasītāju var lejuplādēt savā telefonā sadaļā Play veikals: veikala meklētājā jāieraksta QR koda lasītāja nosaukums un nepieciešams to instalēt. Noskenējot QR kodus, dalībnieks (ki) redzēs maršruta aprakstu, mērķi, ilgumu, iegūstamos rezultātus un visus iekļautos objektus. Papildus var izmantot koordinātu lasītāju (rekomendējam Google maps: meklēšanas logā ieraksta koordinātes, kuras redzamas skenētajā materiālā).


Maršruta apraksts.

Varakļānu muižas pils: Raiņa iela : Rēzeknes novads: Lejas dzirnavas : Varakļānu kapi: Miera iela : Lubānas iela : Rīgas iela : Zemgales iela : Rēzeknes iela : Bērzu iela : Jaunatnes iela : Kosmonautu iela : Fabrikas iela

1. Varakļānu Novada muzejs/ muižas pils (56.60762, 26.77626)
Ēka celta laikā no 1783. gada līdz 1789. gadam.

2. Mīlestības akmens (56.61010, 26.77672)
Teikām un nostāstiem apvīts akmens parkā.

3. Lazarete jeb Lazarka (56.61372, 26.78060)
Medicīnas aizsākumi Varakļānos

4. Jumpravkalns (56.62159, 26.77917)
Grāfa Broha medību namiņu drupas. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

5. Kārļa Veitmaņa Lejas dzirnavas. (56.62974, 26.77718)
Dzirnavas būvētas reizē ar Varakļānu muižas pili.

6. Varakļānu kapi. (56.62018, 26.76383)
Kapos atrodas vairāki ievērojami arhitektūras pieminekļi.

7. Liepu aleja Miera ielā. (56.61526, 26.75832)
Aleja stādīta 2008. gada Meža dienās.

8. Luterāņu baznīca. ( 56.61479, 26.75479)
Celta 1879. gadā. Tajā atrodas altārglezna “Kristus Getzemanes dārzā”, kuru dāvinājis viens no pirmajiem latviešu gleznotājiem: Artemijs Gruzdiņš.

9. Varakļānu pagasta valdes, bērnu dārza ēka. Varakļānu rūķi rezidence. (56.61161, 26. 75502)
Ēka ar bagātu vēsturi, kurā šobrīd dzīvo Varakļānu rūķi.

10. Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca. (56.61084, 26.75387)
Celta 1854. gadā. 3 altāri, 5 ieejas.

11. Varakļānu skvērs. (56.60997, 26.75152)
Saules pulkstenis, lapsas skulptūra.

12. Svētā Viktora kapela. (56.60895, 26.74896)
Celta 1814. gadā. Grāfu Borhu dzimtas apbedījumi.

13. Ebreju kapi. (56.60325, 26.74125)
Savulaik ebreju pilsēta, kur lielākā iedzīvotāju daļa bija tieši ebreji.

14. Varakļānu Vidusskola. (56.60781, 26.76277)
Sākotnēji skola atradās Varakļānu muižas pilī līdz  uzbūvēja jauno skolas ēku.

 

" Through the Varaklani city"
A trail/bike route for a healthier lifestyle
What will you get?
1. You will improve endurance
2. You will strengthen your leg muscles
3. You will strengthen your bones and joints
4. You will reduce stress
5. You will burn calories
6. You will improve your mood
7. You will see remarkable places and architectural buildings

To improve your health, you need to walk 8,000 steps a day.
The route will provide 12,000 steps approximately.
The length of the route is 8.69 kilometers
Difficulty level: easy
Road surfaces: gravel road, asphalt

Route description.

Varakļānu muižas pils: Raiņa iela : Rēzeknes novads: Lejas dzirnavas : Varakļānu kapi: Miera iela : Lubānas iela : Rīgas iela : Zemgales iela : Rēzeknes iela : Bērzu iela : Jaunatnes iela : Kosmonautu iela : Fabrikas iela.


1. Varakļani County Museum/ Manor Palace (56.60762, 26.77626)
The building was built between 1783 and 1789.

2. The Stone of Love (56.61010, 26.77672)
The stone  in the  park of Varaklani which is well known with various legends.

3. Lazarete or Lazarka (56.61372, 26.78060)
In that building medical care in Varaklani started.

4. Jumpravkalns (56.62159, 26.77917)
The ruins of Count Broch's hunting lodge. An architectural monument of national importance.

5. Kārlis Veitmans Leja mill. (56.62974, 26.77718)
The mill was built at the same time as the manor of the Varaklani.

6. Varakljani cemetery. (56.62018, 26.76383)
Several notable architectural monuments are located in the cemetery.

7. Linden tree alley. (56.61526, 26.75832)
The alley was planted during the Forest Days of 2008.

8. Lutheran Church. ( 56.61479, 26.75479)
Built in 1879. It houses the altarpiece "Christ in the Garden of Gethsemane", which was donated by one of the first Latvian painters: Artemijs Gruzdiņš.

9. Varakļani parish board, kindergarten building. Residence of the Varaklani dwarves. (56.61161, 26. 75502)
A building with a rich history, which is currently home to Varaklani dwarves.
 
10. Varakļani Roman Catholic parish church. (56.61084, 26.75387)
Built in 1854. 3 altars, 5 entrances.

11. Varakläni Square. (56.60997, 26.75152)
Sundial, wooden fox sculpture.

12. Chapel of Saint Victor. (56.60895, 26.74896)
Built in 1814. Burials of the Borch family.

13. Jewish cemetery. (56.60325, 26.74125)
Once a Jewish city, where the majority of the population were Jews.

14. Varakljani Secondary School. (56.60781, 26.76277)
Initially, the school was located in the manor of the Varakļani until the new school building was built.

 

 

Marshruta karte

 

Takavelo           

 

 

  QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides izpētes taka “ Izjūti Varakļānu parka sentimentu ”

Grupai līdz 5 personām: 5,00 euro (ar ģimenes karti: 2,50 euro)

Mērķis: iepazīstināt varakļāniešus un pilsētas viesus ar Varakļānu parka vēsturiskajām vietām pagātnes un mūsdienu veidolā.


Organizators: Varakļānu Novada muzejs, Pils iela 29, Varakļāni.


Dalībnieki: ģimenes ar bērniem, apmeklētāji grupā līdz 5 cilvēkiem, kā arī individuālie apmeklētāji. Taka veicama kājām.

Katrs dalībnieks izvērtē uzdevumu izpildes iespējas un pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un veselību maršruta veikšanas laikā.

Plānotais ilgums: minimālais tūrisma takas iziešanas laiks 1stunda.
Takas garums: ~ 2km


Norise:
1. Apmeklētāji ierodas Varakļānu Novada muzejā, Pils ielā 29, Varakļānos.
2. Lai pilnvērtīgi izietu tūrisma taku un iepazītu Varakļānu parku, apmeklētājam
( - iem ) ir nepieciešams telefons.
3. Muzeja darbinieks izsniedz Varakļānu parka karti ar atzīmētiem pieturas punktiem.


Dalībnieks (- i ) :
3.1. Uzmanīgi izpēta izsniegto karti.
3.2. No pils dodas uz parku, sekojot atzīmētajiem 13 pieturas punktiem kartē.
Pieturas punktos dalībniekam jānofotografē apskates objekts vai tā atrašanās vieta pēc iespējas precīzāk vēsturiskajās fotogrāfijās redzamajam leņķim ( skat. kartē ) un jāizpilda papilduzdevumi.

 

 

Tūrisma taka “DVĒSEĻU CEĻI”

Takas ideja: apstāties tajās vietās, kur ceļu varētu meklēt dvēseles – lūgšanu namos, kapličās, kapsētās – un aizdomāties…  Daudzi no šiem objektiem ir arhitektūras un mākslas pieminekļi – iepazīt tos.

Takas apskate – braucot ar personīgo transportu vai ejot kājām

Takas garums – 5 km

Apskates ilgums – 3,5 st.

Gida pakalpojumi:

latviešu valodā: 35.00 euro

krievu, angļu vai vācu valodā: 45,00 euro

Apskates objekti:

  • Ebreju kapi
  • Sv.  Viktora kapela
  • Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca
  • Brāļu kapi
  • Varakļānu ev. luteriskā baznīca ar skatu torni
  • Luterāņu draudzes kapu nodalījums – ansamblis “Baltais gulbis dodas debesīs”

*****************************************************************************************

Tūrisma takām pieteikties vismaz 7 dienas iepriekš  pa tālr. 64866162, 29359242

*****************************************************************************************