Saistošie noteikumi Nr. 2 Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā