Stirnienes katoļu draudze

stirnienes-baznica

Stirnienes sv. Laura Romas katoļu draudze

Satiksmes iela 9, Stirniene, LV-4837, Varakļānu nov.

www.stirnienesbaznica.lv

Draudzes prāvests Viktors Petrovskis 28277839,

Informācija, eksursijas 29678002

Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Stirnienes apkaime bija apdzīvota jau kopš vēlā dzelzs laikmeta – m.ē. 9. gs. 1483. g. hronikā minēts, ka Stirnen pieder grāfiem Borhiem. Citā hronikā lasāms, ka pirms 1710.-11. gada mēra epidēmijas, „kaķis no Stirnienes līdz Varakļāniem varēja aiziet pa māju žogiem.”

Domājams, ka par patstāvīgu draudzi Stirniene kļuva 18. gs. Senākie ieraksti draudzes metriku grāmatās saglabājušies no 1796. gada. Pirmie dievnami bija koka būves, kas gāja bojā ugunsgrēkos. 1913. gadā uz Rudzātiem pārveda 1757.-67. g. celto koka baznīcu, jo Stirnienē no 1902. līdz 1908. g. uzbūvēja un 1914. gada 29. jūlijā Mogiļevas arhibīskaps V. Kļučinskis svinīgi konsekrēja sv. Laura godam mūra baznīcu. Darbus vadīja prāvests Pāvils Virketis, kurš ir apglabāts Stirnienes baznīcas dārzā.

Stirnienes baznīca ir 25,5 m gara un 15,3 m plata akmeņu un ķieģeļu celtne ar skārda jumtu, ar diviem 36 m augstiem torņiem. Iekšpusē ir trīs navas ar velvē veidotiem griestiem, kas balstās uz mūra pīlāriem.

Baznīcā ir trīs altāri, divas sakristejas un kora telpa dziedātājiem.

II Pasaules kara laikā dievnams stipri cieta, tika sašauts viens tornis un jumts, sabombardētas ērģeles utt. Ar draudzes prāvestu aktīvu darbu un lielu ticīgo atbalstu, pēckara periodā dievnamu atjaunoja, 1985. gadā baznīcas iekšpusi izbalsināja ar kaļķiem, pārkrāsoja un apzeltīja altārus. 2003. gadā salabots un pārkrāsots baznīcas jumts, 2009.-2013. veikta iekštelpu renovācija, apzaļumošanas darbi. Ar 2015. gada novembri ir izgaismota baznīcas fasāde tumšajā diennakts laikā.

Dziedošo dienu 2015 noslēgumā
Dziedošo dienu 2015 noslēgumā
stirnienes-baznicas-altarglezna

Centrālā altāra svētglezna

2006. gadā saņemts dāvinājums no Göttinges draudzes Vācijā – ērģeles. 2007. gada vasarā tās uzstādīja Alvja Melbārža ērģeļdarbnīcas meistari. Pēc 65 gadu pārtraukuma, Stirnienes dievnamā atkal skan ērģeles Dieva godam un ļaužu priekam.

Draudzē darbojas garīgās mūzikas koris „Reversium”, bērnu ansamblis, ministranti, procesijas dalībnieki. Par tradīciju kļuvuši Latgales Ērģeļu dienu koncerti un liliju izstādes, bērnu un jauniešu Dziedošās dienas, Baroka mūzikas koncerti, sv. Cecīlijas dienas koncerti, Ziemsvētku uzvedumi.

boleslavs-sloskans1893. g. 31.augustā Stirnienes pagasta Tiltagalā dzimis Boļeslavs Sloskāns – godināmais bīskaps, 20.gs. terora moceklis un uzticamais Dieva kalps. Šobrīd Vatikānā notiek viņa beatifikācijas process.

Stirnienes dievnams pēc renovācijas labprāt uzņem ekskursantus, kā arī ir ļoti skaists un skanīgs laulību un kristību ceremonijām.

Ir iespēja atbalstīt draudzes aktivitātes ar ziedojumu kontā:

Stirnienes sv. Laura Romas katoļu draudze
reģ.nr. 99500002201
A/S Swedbank
konts LV 19 HABA 055 100 7280 398


_