Reģistrācijas numurs: 40008032894
Juridiskā adrese: Jaunatnes iela 2, Varakļāni, LV-4838
Faxs: 4807086
Tālr. 26763085; 26725989

Atklātais sabiedriskais fonds “Varakļōnīts” tika dibināts 1998.gada 4.februārī. Tā sastāvā bija 12 biedri un galvenie uzdevumi :
– Materiālu vākšana un apkopošana Varakļānu muzejam;
– Varakļānu novada laikraksta “Varakļōnīts” izdošana;
– Varakļānu novada vēstures un aktuālu tagadnes notikumu atspoguļošana laikrakstā “Varakļōnīts”;
– Novada kultūrvēstures un izaugsmes apzināšana, lai izdotu grāmatu “Varakļānu un varakļānieši, iesaistot entuziastus, kuri pašlaik nedzīvo Varakļānos;
– Plaša, daudzpusīga, sistemātiska iedzīvotāju ētiskā un estētiskā audzināšana, rīkojot morāli un kvalitatīvi augstvērtīgus kultūras un sporta pasākumus;
– Iespēju meklēšana tūrisma objektu un apskates izstrādei.
2006.gada 25.janvārī atklātais sabiedriskais fonds “Varakļōnīts” tika pārreģistrēts par biedrību “Varakļōnīts”. Biedrības mērķi:
– Varakļānu novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšana;
– Varakļānu novada laikraksta “Varakļōnīts izdošana;
– Novada vēstures un aktuālu tagadnes notikumu atspoguļošana.
Biedrības sastāvā: Aina Jaunzeme (priekšsēdētāja), Viktors Briška, Juris Daleckis, Dina Inķēna, Leonora Kanča, Marija Madžule, Jānis Piļpuks, Guntars Skutelis, Juris Vēveris, Sanita Zaburdajeva.
Laikrakstu “Varakļōnīts” sāka izdot 1994.gadā. No 1996.gada septembra tā redaktores ir Varakļānu vidusskolas skolotājas Aina Jaunzeme un Sanita Zaburdajeva.