Biedrība

     Biedrība dibināta 2006. gada 19. maijā Varakļānos. Tās mērķi ir apvienot iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai, veicināt sociālās atstumtības riska grupu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sekmēt biedru izaugsmi izglītojoties, piesaistīt finanses un enerģiskus cilvēkus augstākminēto mērķu īstenošanai. Biedrība ir tendēta uz nepārtrauktu attīstību un savas kapacitātes celšanu. Savu darbību biedrība veic Varakļānu novadā. Lielu ieguldījumu biedrības attīstībā no tās dibināšanas līdz 2018.gadam deva jau aizsaulē aizgājusī valdes priekšsēdētāja Staņislava Poče.

Biedru skaits –12 biedri.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Jeļena Ziemele.
No 2022.gada 22 februāra biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” reģistrēta ka  EAPN-Latvia Erasmus+ Konsorcija dalībnieks. Biedrības “EAPN –Latvia” mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas izglītības, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības un iespējas visiem.
Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” kopš dibināšanas piedalās dažādos projektu konkursos un īsteno vietējās iniciatīvas. Saņemot atbalstu 2012.gadā tika realizēts projekts “Zupas virtuve Varakļānos”, kā rezultātā ar Varakļānu Evaņģēliski luteriskā draudzes līdzfinansējumu tika renovētas un labiekārtotas telpas Pils ielā 25A. Labdarības zupas virtuves darbību vienu sezonu finansēja Ziedot.lv. Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam, 2013.gadā biedrība saņēma atbalstu programmā “Nāc un dari! Tu vari”, kā rezultātā tika izremontētas un labiekārtotas telpas maltīšu pagatavošanai uz vietas. Borisa un Ināras Teterevu fonds labdarības programmā „MAIZES RIECIENS” zupas virtuves darbību finansēja līdz 2016 gadam.
             No 2016.gada līdz šim laikam biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā"  ietvaros īsteno jau trešo līgumu par atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un materiālo nenodrošinātību zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību. Biedrība nodrošina gatavas maltītes un īsteno papildpasākumus.  EAFVP ietvaros īstenoti papildpasākumi par iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai, aktualitātēm sociālajā jomā un procesiem sabiedrībā, par sabiedrības veselības veicināšanu - tuberkulozes, insulta, infarkta profilaksi, pirmo palīdzību, noorganizēta tikšanās ar psihologu. Īstenoti neformāli izglītojoši pasākumi praktisku sadzīves iemaņu attīstībai - dārza kopšanas prasmju apgūšanā, ēst gatavošanā - piemēram, papildpasākumi par dārzeņu pārstrādi un uzglabāšanu, apgūtas prasmes latgaliešu tradicionālo ēdienu gatavošanā, īstenoti socializēšanās pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras un tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā - apgūtas latviešu un latgaļu tradīcijas, Ziemassvētku tradīcijas, īstenots pasākums veltīts Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai.
Papildpasākumu nodrošināšanai biedrības rīcībā ir telpas, aprīkojums (datori ar interneta pieslēgumu, projektors, ekrāns, vingrošanas piederumi, aprīkota virtuve), kā arī brīvprātīgā darba veicēji.
2022.gada vasarā biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” ar Borisa un Ināras Teterevu  fonda atbalstu īstenoja projektu „Atbalsts labdarības virtuves darbībai Varakļānos”. Projekta ietvaros tika veikts kosmētiskais remonts virtuvē un palīgtelpās, nomainīts  novecojušais virtuves inventārs.
            Vēl no lieliem projektiem jāatzīmē Varakļānu kapu ansambļa „...baltais gulbis dodas debesīs” atjaunošana, kas ir iekļauts Varakļānu tūrisma takās „Dvēseļu ceļi”.

Realizējot projektu ”Bērnu prieks” ir izveidots un labiekārtots bērnu rotaļu un atpūtas laukums, ko finansēja Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA). Visus projektus līdzfinansē Varakļānu novada pašvaldība.

Kontaktinformācija:

Zupas virtuve - Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads

No septembra līdz maijam - pirmdienās, trešdienās, piektdienās 12.00-13.00

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. mob.tel.28681514

biedr logo