Rekvizīti


Rekvizīti

Varakļānu novada pašvaldības rekvizīti

Reģ. Nr. 90000054750
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
Tālrunis/fakss:  64860840, tālrunis 64860532
E-pasts:  varaklani@varaklani.lv
Banka:  Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr.: LV25HABA0001402041751

Murmastienes pagasta pārvaldes rekvizīti

Adrese: Jaunatnes iela14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835
Tālrunis: 64825323, 29427589, 27790026
Fakss: 64825333
E-pasts: murmastienespagasts@inbox.lv

Varakļānu pagasta pārvaldes rekvizīti

Adrese: Stirnienes muiža 3-1, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837
Tālrunis/fakss: 64829403
E-pasts: varaklanu.pagasts@inbox.lv


Ziedojumu konts LV28HABA0551025903848, lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.