PansionatsVarakļānu novada pansionāts
„Varavīksne”

Mērķis:

Nodrošināt pensijas vecuma personām

un personām ar I un II grupas invaliditāti

(ar funkcionālajiem traucējumiem) mājokli

ar diennakts sociālo aprūpi.

Galvenais uzdevums:

Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem. Šai nolūkā pansionāts nodrošina klientiem:

 1. ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 2. dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 3. neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, kā arī reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 4. nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 5. racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;
 6. veļu, apģērbu, apavus;
 7. organizē kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošina klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 8. garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un pansionāta iespējām;
 9. saskarsmes iespējas, uzturēt kontaktus un nodrošina iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem vai radiniekiem;
 10. psihosociālais atbalsts, palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 11. sadarbību ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām un reliģiskām organizācijā.

Organizatoriskā struktūra un darba organizācija:

Pansionāta darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, organizē tā vadītāja.

Pansionāta sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošina:

 1. sociālā darba speciālists;
 2. veselības aprūpes speciālists;
 3. aprūpes personāls;
 4. ēdināšanas personāls.

Klientam nodrošinām:

 • labiekārtotus dzīves apstākļus;
 • četrreizēju ēdināšanu;
  • nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus;
  • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
  • veļas mazgāšanu;
  • istabu uzkopšanu;
  • inkontinences līdzekļus;
  • apģērbs, ja tāds nepieciešams.

Klientus uzņem pansionātā, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu, sociālā dienesta lēmums par klienta ievietošanu pansionātā, kurā norādīta:
  1. 1.nepieciešamība ievietot klientu pansionātā;
  2. 2.līgumslēdzēju puses – maksātāji;
  3. personas iesniegums;
  4. medicīniskā izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību klienta uzņemšanai pansionātā;
  5. invaliditāti apliecinošs dokuments (ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu);
  6. aizpildītu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
  7. izziņa par invaliditātes, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma apmēru;
  8. uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte).

Pamatojoties uz 29.02.2024. Varakļānu novada domes lēmumu Nr. 3.32. “Par Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu” uzturēšanās maksa vienai personai ir EUR 26,17 diennaktī.

Klienta pensija, atlīdzība, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un/vai citi ienākumi tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzēja kontā par sniegto pakalpojumu. 15% no ienākumiem ik mēnesi tiek izmaksāti klientam skaidrā naudā. Starpību, kura nesedz no pensijas (vai citiem ienākumiem) par sniegto pakalpojumu, apmaksā klienta apgādnieks vai pašvaldība, kurā klients deklarēts.

 

Darbinieku kontaktinformācija:

Informācija par klienta ikdienu: aprūpes personāls, tālr. 29623297

Informācija par klienta veselības stāvokli: medicīnas personāls, tālr. 29779832

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1100 – 1300

Informācija par klienta sabiedrisko dzīvi: sociālais rehabilitētājs, tālr. 27291907

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1300 – 1500

Vadītāja – tālr. 28305900, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1000 – 1400

Adrese: “Stirnienes muiža”

             Varakļānu pagasts

             Varakļānu novads

                   LV – 4837