Novada dome

Novada dome

Iepirkums

07.10.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aizkaru un žalūziju piegāde un uzstādīšana Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/12-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Aizkari Murmastiene

Jautājumi un atbildes

Iepirkums

17.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde   id.nr. VNP 2011/12 -ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS.Varaklanu attistibas dokumenti

Iepirkuma sarakste Attistiba

Iepirkums

10.08.2011

Paziņojums par iepirkuma rezultāmiem

30.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Sinda VR” (REĢ.NR. 48703003608), līguma summa  3 222,00 Ls (bez PVN)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

PVC logu piegāde un uzstādīšana Stirnienes pamatskolas internātam   id.nr. VNP 2011/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.08.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikms PVC logi Stirniene