Novada dome

Novada dome

Iepirkums

15.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu piegāde   id.nr. VNP 2011/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.11.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums gaismekļi

Jautājumi un atbildes gaisma