Novada dome

Iepirkums

16.07.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu iegāde id.nr. VNP 2012/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2012