Novada dome

Novada dome

Iepirkums

22.02.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Kurināmā iegāde ( malka)   id.nr. VNP 2013/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.03.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums malkai 2013

07.01.2013

07.01.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu iegāde  id.nr. VNP 2013/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.01.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Gaismekļi 2013

Iepirkums

03.12.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Puspagrabtelpu pārbūve par peldbaseinu  id.nr. VNP 2012/9-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.12.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos
Aktuālās izmaiņas:  Jautājumi un atbildes VNP 2012-9

Iepirkums

14.11.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Ielu apgaismojuma balstu un aprīkojuma iegāde  id.nr. VNP 2012/8

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.11.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Ielu apgaismojuma balstu nolikums

Jautājumi un atbildes VNP 2012-8