Novada dome

Novada dome

Iepirkums

03.05.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Elektroenerģijas iegāde   id.nr. VNP 2013/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.07.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums_130104_Eletroenergijas_iegade

Pielikums Nr.1 (.doc)

Pielikums Nr.2 (.doc)

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.1

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.2

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.3

Jautājumi un atbildes