Novada dome

Novada dome

Iepirkums

28.10.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Profesionālo iemaņu pilnveides apmācība Varakļānu vidusskolā   id.nr. VNP 2013/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.11.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikumsLigums_pielikums N.3..

!!!! nolikums-precizējumi

Ligums Buts

Iepirkums

19.07.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde   id.nr. VNP 2013/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.08.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2013