Novada dome

Iepirkums

08.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Varakļānu pilsētas laukuma labiekārtošanas darbi id.nr. VNP  2014/1-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014. plkst.15:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums

tehniskais-projekts-1 tehniskais-projekts-2

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Skvers Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4Darba apjomiPielikums nr.5Skvers Pielikums Nr.6

jautājumi-atbildes skvers 1

jautājumi-atbildes skvers 2

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “PRO DEV” ar līguma summu 298 611,45 EUR (bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/2-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

jautājumi-atbildes KO15

jautājumi-atbildes KO15 – 2

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.01.2014.

jautājumi-atbildes KO15 – 3

jautājumi-atbildes KO15 – 4

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA PRO DEV ar līguma summu 281 464,07 EUR ( bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/1-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel.26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI KO_13 02.01.2014     Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014.

jautājumi-atbildes KO13;

jautājumi-atbildes KO13-2 ;

jautājumi-atbildes KO13-3