Novada dome

Iepirkums

24.03.2016

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Mājturības kabinetu telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Varakļānu vidusskolā  id.nr. VNP 2016/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.04.2016. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

nolikums,pielik. nr.3pielik.nr. 7.pielik nr.8

Iepirkums

16.03.2016

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde  id.nr. VNP 2016/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.03.2016. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

malka 2016liguma pr. malka

Lemumsligums

Iepirkums

07.03.2016

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  atklātu konkursu

Degvielas iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām  id.nr. VNP 2016/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2016. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

degviela 2016

ligums degviela pdf