Varakļānu novada pašvaldība iznomā sekojošus zemes gabalus

13.09.2017

Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība,ha Lietošanasmērķis Adrese Piezīmes Iznomājamās platības kadastrālā vērtība EUR
1. 7094 006 0229 5.5  Lauks. Aizkalnieši 3, Varakļānu pag. Nomas tiesības ar  01.01.2018. 2354
2. 7094 004 0245 0.115  Lauks. Skabstati, Varakļānu pag. Sakņu dārzi          81
  7017 001 0384 0.46  Lauks. Brīvības iela 35, Varakļāni 2390
4. 7017 001 0363 0.21  Lauks. Ganību  iela 1, Varakļāni Sakņu dārzi 1175
5. 7017 001 0381 0.16  Lauks. Ganību  iela 17, Varakļāni Sakņu dārzi 870
6. 7017 001 0378 0.3467  Lauks. Ganību  iela 31, Varakļāni 1995
7. 7017 001 0604 0.82  Lauks. Jaunatnes iela 24, Varakļāni Sakņu dārzi 4131
8. 7017 001 0632 0.1729  Lauks. Jaunatnes iela 33, Varakļāni Sakņu dārzi 1030
9. 7017 001 0331 0.28  Lauks. Krustpils  iela 17, Varakļāni Sakņu dārzi 1510
10. 7017 001 0290 0.2415  Lauks. Krustpils  iela 27, Varakļāni Sakņu dārzi 1422
11. 7017 001 0255 0.1385  Lauks. Krustpils  iela 43A,  Varakļāni Sakņu dārzi 842
12. 7017 001 0757 0.1633  Lauks. Krustpils  iela 43,  Varakļāni Sakņu dārzi 63
13. 7017 001 0295 1.37  Lauks. Brīvības   iela 46,  Varakļāni 7190
14. 7017 001 0280 0.18  Lauks. Krustpils    iela 41,  Varakļāni Sakņu dārzi 1117
15. 7017 001 0599 0.29  Lauks. Rēzeknes  iela 5A,  Varakļāni Sakņu dārzi 1615
16. 7017 001 0266 0.13  Lauks. Rīgas  iela 55,  Varakļāni 774
17. 7017 001 0234 0.2  Lauks. Rīgas  iela 87,  Varakļāni Sakņu dārzi 1126
18. 7017 002 0011 1.2  Lauks. Jēkabpils šoseja 1B ,  Varakļāni Nomas tiesības ar            01.01.2018. 6110
19. 7017 002 0022 0.55  Lauks. Jēkabpils šoseja 1A ,  Varakļāni Nomas tiesības ar 01.01.2018. 2562
20. 7017 001 0073 2.61  Lauks. Mehanizatoru iela 42A ,  Varakļāni Nomas tiesības ar 01.01.2018. 12780
21. 7017 001 0302 0.97  Lauks. Zaļā iela 14 ,  Varakļāni Nomas tiesības ar 01.01.2018. 4956
22. 7017 001 0349 0.58  Lauks. Zaļā iela 28 ,  Varakļāni Nomas tiesības ar 01.01.2018. 3123

Iespējams pieteikties uz zemes gabala nomu mazākā platībā.  

Nomas maksa par zemi sastāda 1.5% no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN 21%. 

Nekustamā īpašuma nodoklis  par zemi 1.5% no kadastrālās vērtības.

Zemes gabala platību apsaimniekošanā nav pieļaujama ķīmisko līdzekļu izmantošana.

Zemes gabala nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas iela 13, Varakļāni), Varakļānu pagasta pārvaldē trešdienās no plkst.9.00 līdz 16.00 , Stirnienes Muiža 3-1, Varakļānu pag.  un Murmastienes pagasta pārvaldē Jaunatnes iela 14, Murmastienē.

Pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada  13. oktobrim, t. 64866416 , 64825323

Ja uz zemes gabala nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.