Publiskie iepirkumi

Iepirkums

07.10.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aizkaru un žalūziju piegāde un uzstādīšana Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/12-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Aizkari Murmastiene

Jautājumi un atbildes

Iepirkums

17.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde   id.nr. VNP 2011/12 -ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS.Varaklanu attistibas dokumenti

Iepirkuma sarakste Attistiba

Iepirkums

10.08.2011

Paziņojums par iepirkuma rezultāmiem

30.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Sinda VR” (REĢ.NR. 48703003608), līguma summa  3 222,00 Ls (bez PVN)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

PVC logu piegāde un uzstādīšana Stirnienes pamatskolas internātam   id.nr. VNP 2011/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.08.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikms PVC logi Stirniene

Iepirkums

27.06.2011

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTAUKTA

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde   id.nr. VNP 2011/10-ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Iepirkums

27.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde  id.nr. VNP 2011/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2011 ok

Iepirkums

16.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvdarbi projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ietvaros   id.nr. VNP 2011/8 -ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pagasta satiksmes nolikums

pask raksts Latgales prospektspaskaidrojuma r. elektribaiDA elektribaDA vajstravas tikliLatgales prospekts-d.d., sarakstiLatg.prosp.Lokālās tamesDWG_faili

Iepirkums

13.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gājēju, riteņbraucēju celiņa un ielas apgaismojuma rekonstrukcija Pils ielā   id.nr. VNP 2011/7 -ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Darba apjomiPils ielas rekonstrukcijaLokālās tames

PAUtehniskie noteikumi (lattelecom); genplans; garenprofilsgriezumi,   paskaidroj raksts

Jautajumi un atbilde

Iepirkums

17.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Datortehnikas piegāde  id.nr. VNP 2011/6

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

datoru-iepirkums-dome

Iepirkums

26.04.2011

PĀRTRAUKTS

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Datortehnikas piegāde  id.nr. VNP 2011/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Iepirkums

18.04.2011

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Mēbeļu iegāde  id.nr. VVAC 2011/1- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

nolikms mebelem VVAC

atbilde;

Iepirkums

01.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Dolomīta šķembu piegāde id.nr. VNP 2011/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Škembas 2011