Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Iepirkums

03.12.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Puspagrabtelpu pārbūve par peldbaseinu  id.nr. VNP 2012/9-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.12.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos
Aktuālās izmaiņas:  Jautājumi un atbildes VNP 2012-9

Iepirkums

14.11.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Ielu apgaismojuma balstu un aprīkojuma iegāde  id.nr. VNP 2012/8

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.11.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Ielu apgaismojuma balstu nolikums

Jautājumi un atbildes VNP 2012-8

Iepirkums

16.07.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu iegāde id.nr. VNP 2012/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2012

Iepirkums

15.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu piegāde   id.nr. VNP 2011/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.11.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums gaismekļi

Jautājumi un atbildes gaisma

Iepirkums

07.10.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aizkaru un žalūziju piegāde un uzstādīšana Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/12-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Aizkari Murmastiene

Jautājumi un atbildes

Iepirkums

17.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde   id.nr. VNP 2011/12 -ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS.Varaklanu attistibas dokumenti

Iepirkuma sarakste Attistiba

Iepirkums

10.08.2011

Paziņojums par iepirkuma rezultāmiem

30.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Sinda VR” (REĢ.NR. 48703003608), līguma summa  3 222,00 Ls (bez PVN)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

PVC logu piegāde un uzstādīšana Stirnienes pamatskolas internātam   id.nr. VNP 2011/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.08.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikms PVC logi Stirniene

Iepirkums

27.06.2011

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTAUKTA

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde   id.nr. VNP 2011/10-ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Iepirkums

27.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde  id.nr. VNP 2011/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2011 ok

Iepirkums

16.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvdarbi projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ietvaros   id.nr. VNP 2011/8 -ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pagasta satiksmes nolikums

pask raksts Latgales prospektspaskaidrojuma r. elektribaiDA elektribaDA vajstravas tikliLatgales prospekts-d.d., sarakstiLatg.prosp.Lokālās tamesDWG_faili

Iepirkums

13.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gājēju, riteņbraucēju celiņa un ielas apgaismojuma rekonstrukcija Pils ielā   id.nr. VNP 2011/7 -ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Darba apjomiPils ielas rekonstrukcijaLokālās tames

PAUtehniskie noteikumi (lattelecom); genplans; garenprofilsgriezumi,   paskaidroj raksts

Jautajumi un atbilde