Publiskie iepirkumi

Iepirkums

08.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Varakļānu pilsētas laukuma labiekārtošanas darbi id.nr. VNP  2014/1-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014. plkst.15:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums

tehniskais-projekts-1 tehniskais-projekts-2

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Skvers Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4Darba apjomiPielikums nr.5Skvers Pielikums Nr.6

jautājumi-atbildes skvers 1

jautājumi-atbildes skvers 2

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “PRO DEV” ar līguma summu 298 611,45 EUR (bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/2-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

jautājumi-atbildes KO15

jautājumi-atbildes KO15 – 2

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.01.2014.

jautājumi-atbildes KO15 – 3

jautājumi-atbildes KO15 – 4

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA PRO DEV ar līguma summu 281 464,07 EUR ( bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/1-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel.26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI KO_13 02.01.2014     Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014.

jautājumi-atbildes KO13;

jautājumi-atbildes KO13-2 ;

jautājumi-atbildes KO13-3

Iepirkums

28.10.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Profesionālo iemaņu pilnveides apmācība Varakļānu vidusskolā   id.nr. VNP 2013/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.11.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikumsLigums_pielikums N.3..

!!!! nolikums-precizējumi

Ligums Buts

Iepirkums

19.07.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde   id.nr. VNP 2013/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.08.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2013

Iepirkums

03.05.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Elektroenerģijas iegāde   id.nr. VNP 2013/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.07.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums_130104_Eletroenergijas_iegade

Pielikums Nr.1 (.doc)

Pielikums Nr.2 (.doc)

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.1

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.2

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.3

Jautājumi un atbildes

Iepirkums

22.02.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Kurināmā iegāde ( malka)   id.nr. VNP 2013/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.03.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums malkai 2013

Iepirkums

03.12.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Puspagrabtelpu pārbūve par peldbaseinu  id.nr. VNP 2012/9-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.12.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos
Aktuālās izmaiņas:  Jautājumi un atbildes VNP 2012-9

Iepirkums

14.11.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Ielu apgaismojuma balstu un aprīkojuma iegāde  id.nr. VNP 2012/8

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.11.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Ielu apgaismojuma balstu nolikums

Jautājumi un atbildes VNP 2012-8

Iepirkums

16.07.2012

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu iegāde id.nr. VNP 2012/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2012. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2012

Iepirkums

15.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu piegāde   id.nr. VNP 2011/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.11.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums gaismekļi

Jautājumi un atbildes gaisma