Publiskie iepirkumi

Iepirkums

26.03.2014

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienē 2 kārta  id.nr. VNP  2014/6-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.04.2014. plkst.14:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 27790015

NOLIKUMS    TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Jautājumi un atbildes

Iepirkums

21.03.2014

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde  id.nr. VNP  2014/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 31.03.2014. plkst.14:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos,    tel. 27790015

Nolikums malkai 2014 Līgums

Iepirkums

27.02.2014

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Ūdenssaimniecības attīstības Varakļānu novada Murmastienē 2 kārta  id.nr. VNP  2014/4-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.03.2014. plkst.14:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 27790015

 

Iepirkums

24.02.2014

17.04.2014 noslēgts līgums ar komandītsabiedrību “Austrumu būvnieks Plus”. Līgums

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Varakļānu pilsētas laukuma labiekārtošanas darbi id.nr. VNP  2014/3-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.03.2014. plkst.14:00 Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos tel. 64860846

Nolikums 2014-3

tehniskais-projekts-1 tehniskais-projekts-2

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2;  Pielikums Nr.3;  Pielikums Nr.4Pielikums-nr.5Pielikums Nr.6

Jautājumi un atbildes 2014-3

Iepirkums

19.02.2014

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Ūdenssaimniecības attīstības Varakļānu novada Murmastienē, 2 kārta  id.nr. VNP  2014/2-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.03.2014. plkst.14:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 27790015

Iepirkums

08.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Varakļānu pilsētas laukuma labiekārtošanas darbi id.nr. VNP  2014/1-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014. plkst.15:00 Varakļānu  Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums

tehniskais-projekts-1 tehniskais-projekts-2

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Skvers Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4Darba apjomiPielikums nr.5Skvers Pielikums Nr.6

jautājumi-atbildes skvers 1

jautājumi-atbildes skvers 2

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “PRO DEV” ar līguma summu 298 611,45 EUR (bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/2-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

jautājumi-atbildes KO15

jautājumi-atbildes KO15 – 2

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.01.2014.

jautājumi-atbildes KO15 – 3

jautājumi-atbildes KO15 – 4

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA PRO DEV ar līguma summu 281 464,07 EUR ( bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/1-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel.26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI KO_13 02.01.2014     Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014.

jautājumi-atbildes KO13;

jautājumi-atbildes KO13-2 ;

jautājumi-atbildes KO13-3

Iepirkums

28.10.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Profesionālo iemaņu pilnveides apmācība Varakļānu vidusskolā   id.nr. VNP 2013/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.11.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikumsLigums_pielikums N.3..

!!!! nolikums-precizējumi

Ligums Buts

Iepirkums

19.07.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde   id.nr. VNP 2013/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.08.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2013

Iepirkums

03.05.2013

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Elektroenerģijas iegāde   id.nr. VNP 2013/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.07.2013. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums_130104_Eletroenergijas_iegade

Pielikums Nr.1 (.doc)

Pielikums Nr.2 (.doc)

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.1

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.2

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.3

Jautājumi un atbildes