Publiskie iepirkumi

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Varakļānu novada pašvaldība veic cenu aptauju Asfaltbetona seguma atjaunošanai Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām, atbilstoši pielikumā pievienotajai skicei.  Darbu apjomi var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai. Darbus veikt viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Piedāvājuma cenā iekļaut mobilizācijas un citus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 03.05.2024.plkst. 12:00

Pielikums

Zemsliekšņa iepirkums

 "Varakļānu novada pašvaldība veic tirgus izpēti IT aprīkojuma un pielāgotas programmatūras iegādei."

Pielikums

Pieteikums

Varakļānu novada pašvaldība aicina līdz 02.10.2023. pieteikties zvērinātu revidentu 2023. gada finanšu revīzijas veikšanai Varakļānu novada pašvaldībā.

Mērķis - nodrošināt finanšu revīzijas pakalpojumu saņemšanu atbilstoši Latvijas Republikas Pašvaldību likuma 74.panta, likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 30.panta pirmās un trešās daļas, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

Prasības pretendentam - atbilstoša kvalifikācija un pieredze vismaz 2 (divu) valsts iestādes, pašvaldības un/vai no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas konsolidēto gada pārskatu.

Pretendentam finanšu piedāvājumu, pieredzes apliecinājuma un citus dokumentus iesniegt elektroniski E-adresē vai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEPIRKUMU KOMISIJA

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838

Tālrunis / fakss 64860840; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varakļānos

22.09.2023.                                                                                             

Varakļānos                                                                                                   

 

                                                                                                                                 

Par tirgus izpētes veikšanu

Varakļānu novada pašvaldība veic tirgus izpēti dārzeņu piegādei Varakļānu novada pašvaldības iestādēm.

Līguma izpildes laiks un vieta: Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) kalendāra mēnešiem.

Piegādes vietas –

- PII „Sprīdītis”, Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads,

- Varakļānu pansionāts, Stirnienes muiža, Stirniene, Varakļānu novads;

- Varakļānu vidusskola, Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads.

Tehniskajā specifikācijā (1 pielikumā) norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem 12 (divpadsmit) mēnešiem un plānoto piegādes biežumu. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu produktu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, kā arī noteikt piegādes biežumu pēc nepieciešamības.

Piegādātājam jāpiedāvā:

*produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem;

*produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas.

Piedāvājums iepirkuma iesniedz par visām norādītajām preču vienībām.

Pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši 2015.gada 3.marta MK noteikumiem Nr.115 “Prasības fasētas pārtikas marķējumam”. Fasēto pārtikas produktu marķējumam jāatrodas labi redzamā vietā uz primārā iepakojuma vai attiecīgajai pārtikas precei pievienotās etiķetes. Marķējumā sniegtai informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai un neizdzēšamai.

Primārajam iepakojumam pārtikas preci jāaptver pilnībā tā, lai tās saturam nevarētu piekļūt, neatverot vai nemainot primāro iepakojumu.

Produktiem jābūt iesaiņotiem iepakojumā, kurš nodrošina produktu pret nelabvēlīgu ārējās vides faktoru (mitrums, putekļi u.c.) iedarbību, ārējā iepakojuma vienībā jābūt iesaiņotiem viena nosaukuma produktiem.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu prasībām.

Ja Varakļānu novada pašvaldības izteiktais piedāvājums Jums šķiet saistošs, lūdzam iesniegt cenu piedāvājumu dārzeņu piegādei Varakļānu novada pašvaldībai.

Piedāvājumā ietilpst:    1) pieteikums iepirkumam (pielikums Nr.2)

  2) finanšu un tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.3).

1. pielikums

Tehniskā specifikācija

Piegāde 1 reizi nedēļā

1.

Kartupeļi

Tīri, bez puvuma un asniem, mehāniskiem

un kukaiņu bojājumiem, bez plaisām un neapsaluši,

6 – 10 cm Ø. Linaudekla vai tīklveida iepakojumā. Kartupeļu vārīšanas tips – vidēji miltaini un miltaini. Kartupeļu piegādes partijā, jābūt vienas šķirnes kartupeļiem.

kg

12 000

2.

Burkāni

Galda, I šķiras. Tīri, bez mehāniskiem un

kukaiņu bojājumiem, bez puvuma un plaisām, neapsaldēti. 15-25 cm gari, ne mazāk kā 2-5 cm Ø. Iepakojums-tīkla maisi.

kg

2 200

3.

Sīpoli

Tīri, sausi, bez mehāniskiem un kukaiņu bojājumiem, bez puvuma, neapsaldēti, nesavītuši, nesadīguši, ne mazāk par

5 cm Ø. Iepakojums-tīkla maisos.

kg

400

4.

Kāposti svaigi

Svaigi, tīri, bez mehāniskiem un kukaiņu bojājumiem, bez puvuma un plaisām, kāpostgalvas svars ne mazāks par 0,5 kg, bez augšējām lapām. Galviņas cietas. Piegāde-tīkla vai polietilēna maisos.

kg

1 400

5.

Sarkanās bietes

Tīras, bez mehāniskiem un kukaiņu bojājumiem, bez puvuma, bez plaisām, nesavītušas, neapsaldētas, ne mazākas par 7 cm Ø. Iepakojums-tīkla maisā.

kg

700

6.

Svaigi skābēti kāposti (īsi)

Fasēti no 5- 10 kg spaiņos ar burkāniem, bez esences un etiķa piedevām.

kg

600

Piedāvājumu iesniegt līdz 02.10.2023. plkst. 16.00 Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos vai sūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Jautājumus sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Pielikums

Varakļānu novada pašvaldība aicina līdz 19.09.2023

Varakļānu novada pašvaldība aicina līdz 19.09.2023. pieteikties zvērinātu revidentu 2023. gada finanšu revīzijas veikšanai Varakļānu novada pašvaldībā.

Mērķis - nodrošināt finanšu revīzijas pakalpojumu saņemšanu atbilstoši Latvijas Republikas Pašvaldību likuma 74.panta, likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 30.panta pirmās un trešās daļas, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

Prasības pretendentam - atbilstoša kvalifikācija un pieredze vismaz 2 (divu) valsts iestādes, pašvaldības un/vai no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas konsolidēto gada pārskatu.

Pretendentam finanšu piedāvājumu, pieredzes apliecinājuma un citus dokumentus iesniegt elektroniski E-adresē vai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iepirkums

17.05.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina atklāta konkursa iepirkumu

Pārtikas preču piegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām id.nr. VNP 2019/6

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.06.2019. plkst.14:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā, tel .27790015

Nolikums un cita informācija:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 

Iepirkums

 

13.05.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Būvuzraudzības pakalpojumi Varakļānu novada grants ceļu pārbūvei  id.nr. VNP 2019/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.05.2019. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums un cita informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Iepirkums

 

26.03.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Jauna traktora ar papildaprīkojumu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām  id.nr. VNP 2019/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.04.2019. plkst.14:00 Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, tel .27790015.

Nolikums un cita informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Iepirkums

 

22.03.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina atklāta konkursa iepirkumu

Būvdarbi projektā “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”  id.nr. VNP 2019/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.04.2019. plkst.14:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā, tel .27790012

Nolikums un cita informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

IEPIRKUMS – Šķeldas apkures katla iegāde un izstādīšana Skolas iela 49 katlu mājā Varakļānos

 

05.03.2019

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, reģ.nr. 47103000676, juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, izsludina atklāta konkursa iepirkumu procedūru “Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”, ID Nr.VDzKU 2019/1,

par tiesībām veikt centralizētās siltumapgādes 0.5 MW šķeldas automātiskās apkures katla ar kustīgo skrēperu sistēmas grīdas iegādi un uzstādīšanu. Ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta realizāciju līdzfinansējuma piesaisati atbilstoši darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem, un vienojas par kārtību Projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai.  Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama mājas lapā varwp.loc. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties klātienē Rīgas ielā 13, Varakļānos katru darba dienu no plkst.9.00-16.00 iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa telefonu 29487102.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019. gada 26. martam, plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 29487102 vai 64860712

Nolikums

Pielikumi

logo

Iepirkums

22.02.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kokskaidu granulu piegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām  id.nr. VNP 2019/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.03.2019. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790012

Nolikums un cita informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/