11.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” id.nr. 2010/16-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Darba apjomi_ELT; Darbu_apjom_EL; Darbu_apjomi_TN_AR; Darbu_apjomi_UKT_BK; Darbu_apjomi_visparejie; specifikacija_EL; specifikacija_ELT; specifikacija_UKT_TN_BK_AR; paskaidrojuma_raksts; DOP_paskaidrojuma_raksts_inf_dalja;

NOLIKUMS UDENS MURMASTIENE

Ipirkumu sarakste.Murmastienes.ud