Iepirkums

04.01.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  atklātu konkursu

Būvniecības darbu (ceļu pārbūve) veikšana Varakļānu novada Murmastienes pagastā    id.nr. VNP 2017/22

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.01.2018. plkst.17:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums_2017_22,Geodeziska_izpete,Topografijabuvprojekts,Darba_apjomiPielikums_Nr.8.,Liguma_projekts

Jautajumi un atbildes,TS-3 Garenprofils

Zinojums 2017_22 ligums