Iepirkums

15.12.2017

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  atklātu konkursu

Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” ietvaros  id.nr. VNP 2017/21

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.01.2018. plkst.15:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums 2017 21,Topogrāfija,Tehniskā specifikācija 1,ELT PDFRasējumi DWG, Rasējumi, Ģēodēziskās izpētes,Darba apjomiPielikums Nr.8 ,Līguma projekts

zinojums,krutpils_pdf