Varakļānu novada pašvaldība veic cenu aptauju Asfaltbetona seguma atjaunošanai Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām, atbilstoši pielikumā pievienotajai skicei.  Darbu apjomi var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai. Darbus veikt viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Piedāvājuma cenā iekļaut mobilizācijas un citus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 03.05.2024.plkst. 12:00

Pielikums