Varakļānu novada pašvaldība ir pagarinājusi projekta „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” id.nr. 9.2.4.2/16/I/076. īstenošanas termiņu līdz 31.12.2023.

Projekta ietvaros paredzamas dažādas aktivitātes - jogas un vingrošanas nodarbības, ūdens vingrošana skolēniem un senioriem, lekcijas skolēniem.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādas aktivitātes.

Visi pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros ir bezmaksas, tuvāka informācija pirms pasākumiem būs pieejama www.varaklani.lv, tel. 27790015.

Projekta vadītāja Aija Ščucka

logo