Projekti

Projekti

Varakļānu novada tūrisma informācijas centra atbalsta un grāmatu maiņas punkta izveide

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LatvijasLauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Varakļānu novada pašvaldība tiek īstenots

projekts „Varakļānu novada tūrisma informācijas centra atbalsta un grāmatu maiņas punkta izveide”. Šobrīd ir apstiprināta iepirkuma dokumentācija, kā arī noslēgti līgumi par alumīnija / stikla konstrukcijas kiosku, IT aprīkojumu un piemērotas programmatūras uzstādīšanu.

Projekta numurs: 23-05-AL23-A019.2203-000002.

Projekta mērķis – tūrisma attīstības veicināšana un tūristu piesaiste Varakļānu novadam. Projekta tiešais mērķis ir uzstādīt tūrisma informācijas centra atbalsta punktu pilsētas centrā, kurā iespējams uzzināt informāciju par Varakļāniem un tūrisma apskates objektiem, kā arī nodrošināt publisko grāmatu maiņas punktu.

Projekta ietvaros Projekta ietvaros paredzēts iegādāties alumīnija/stikla konstrukcijas kiosku ar IT aprīkojumu un pielāgotu programmatūru. Projekta kopējā summa – EUR 17 159.01, attiecināmās izmaksas: EUR 17 159.01, publiskais finansējums – EUR 12 011.31

preses relize par auto      

     Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pašvaldība īstenojusi projektu

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka veiksmīgi noslēdzies un īstenots projekts “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos”.

Projekta numurs: 4.2.2.0/22/A/011

Projekta mērķis: veikt sociālās daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14, Varakļānos atjaunošanas darbus, tādējādi sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta īstenošanas laikā tika veikts ēkas pārplānojums, izveidojot 12 dzīvokļu tipa mājokļus. Ēkai nodrošināta lokālā centrālapkure.

Ēkas energoefektivitivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes:

1.Ārsienu renovācija, siltināšana;

2. Jumta pārseguma nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana;

3. Cokola daļas renovācija, siltināšana;

4.Logu un durvju nomaiņa;

5.Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

6.Apkures sistēmas izbūve;

7.Iekšējo inženiertīklu izbūve;

8. Saules mikroģeneratora ( līdz 11 kW ) uzstādīšana.

2022.gada 28.decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti.

logo

Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka tiek turpināti projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” būvdarbi.

Projekta numurs: 4.2.2.0/22/A/011

Projekta mērķis: veikt sociālās daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14, Varakļānos atjaunošanas darbus, tādējādi sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projektā paredzēts veikt ēkas pārplānojumu, izveidojot 12 dzīvokļu tipa mājokļus. Ēkai tiks nodrošināta lokālā centrālapkure.

Ēkas energoefektivitivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

1.Ārsienu renovācija, siltināšana;

2. Jumta pārseguma nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana;

3. Cokola daļas renovācija, siltināšana;

4.Logu un durvju nomaiņa;

5.Ventilācijas sistēmas atjaunošana;

6.Apkures sistēmas izbūve;

7.Iekšējo inženiertīklu izbūve;

8. Saules mikroģeneratora ( līdz 11 kW ) uzstādīšana.

2022.gada 28.decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Uzmanību!

Jogas fails 03.10.23

Sakarā ar organizatoriski tehniskām izmaiņām, informējam, ka jogas nodarbības turpmāk notiks 3x nedēļā – pirmdienās (plkst.16.30), trešdienās (plkst.19:30), piektdienās (plkst.17:00). Jogas nodarbību ciklu šajā gadā noslēgsim jau oktobra beigās.

Lai iegūtu Zoom saiti pirmdienas, trešdienas, piektdienas nodarbībām, lūdzu, rakstiet uz e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet uz tel. nr.27790010!

Uz tikšanos nodarbībās!

Skeitparka izveide Varakļānos

Veiksmīgi noslēdzies projekts

“Skeitparka izveide Varakļānos”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Skeitparka izveide Varakļānos” (Projekta numurs: 23-05-AL23-A019.2203-000001).

Projekta mērķis - izveidot Varakļānos mūsdienīgu skeitparku, dažādot jauniešu aktīvās atpūtas iespējas Varakļānu novadā un veicinot jauniešu ekstrēmo sporta veidu (BMX, skeitbords, skrituļslidošana) attīstību.

Saskaņā ar pašvaldību autonomajām funkcijām, projekta ideja nodrošina gan sporta attīstības veicināšanu, gan veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū. Iniciatīvai par skeitparka izveidošanu Varakļānos tiks saņemts iedzīvotāju kolektīvais iesniegums ar 250 parakstiem. Līdz ar skeitparka izveidi plānots veicināt bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti ārpus telpām, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Vienlaikus skeitparks kļūs par savadabīgu kultūrvietu, sekmējot jauniešu socializēšanos klātienē.

Projekta ietvaros ir iegādāti un uzstādīti 8 skeitparka laukuma elementi. Iepirkumā skeitparka laukuma elementus piegādāja SIA "City Playgrounds". Projekta kopējās izmaksas - EUR 41 563.50, attiecināmās izmaksas - EUR 41 563.50, projekta publiskais finansējums - EUR 29 094.45.

Projekta vadītāja Līna Nagle

 

skeitskeit

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EiropasKomisijas tīmekļa vietnē:
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Joga

Jogas fails

Grupu dzīvokļus Cēsīs par dzīvesvietu izvēlējušies 16 cilvēki

Jūlijā aprit gads kopš Cēsīs darbojas grupu dzīvokļi, kur tiek gādāts par atbalstošu vidi 16 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Katram grupu mājas iedzīvotājam ir savs dzīves stāsts un pieredze, bet kopā visiem tās ir mājas.

Grupu dzīvokļi izveidoti, pateicoties deinstitucionalizācijas procesam, ko vienlaikus kopš 2016. gada īsteno plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldībām. Tas paredz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, tajā skaitā dzīvi ārpus sociālās aprūpes centriem.

Grupu māju pakalpojumi ir domāti pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,” skaidro Inguna Kaupuža, Sociālā darbiniece biedrības “Cerību spārni” nodrošinātajos pakalpojumos Cēsīs un Spārē. Cilvēki mācās pieņemt lēmumus un būt atbildīgi par lēmumiem un to sekām, jo gadās arī kļūdīties. Dzīvojot grupu dzīvokļos, cilvēki mācās komunicēt un sadzīvot gan ar mājas iedzīvotājiem, gan ar apkārtējiem.

Lasīt tālāk: Grupu dzīvokļus Cēsīs par dzīvesvietu izvēlējušies 16 cilvēki

Pašvaldība turpina īstenot veselības veicināšanas projektu

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” id.nr. 9.2.4.2/16/I/076.

Projekta ietvaros norit dažādas aktivitātes - jogas un vingrošanas nodarbības, ūdens vingrošana skolēniem un senioriem, lekcijas skolēniem.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādas aktivitātes.

Visi pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros ir bezmaksas, sīkāka informācija pirms pasākumiem būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv un sociālajos tīklos, kā arī zvanot pa tālruni: 27790010

Projekta vadītāja Līna Nagle

logo