Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030