Pansionāts

PansionatsVarakļānu novada pansionāts
„Varavīksne”

Mērķis:
Nodrošināt klientiem mājokli ar diennakts
sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Galvenais uzdevums:

Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem. Šai nolūkā pansionāts nodrošina klientiem:

 1. ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 2. dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 3. neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, kā arī reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 4. nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 5. racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;
 6. veļu, apģērbu, apavus;
 7. organizē kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošina Klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 8. garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un pansionāta iespējām;
 9. saskarsmes iespējas un uztur kontaktus un nodrošina iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem vai radiniekiem;
 10. psihosociālais atbalsts, palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 11. sadarbību ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām un reliģiskām organizācijā.

Organizatoriskā struktūra un darba organizācija:

Pansionāta darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, organizē Varakļānu novada domes iecelts vadītājs.

Pansionāta sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošina:

 1. sociālā darba speciālists;
 2. veselības aprūpes speciālists;
 3. aprūpes personāls;
 4. ēdināšanas personāls.

Klientam nodrošinām:

 • labiekārtotus dzīves apstākļus;
 • četrreizēju ēdināšanu;
 • nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus;
 • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
 • veļas mazgāšanu;
 • istabu uzkopšanu;
 • inkontinences produktus;
 • apģērbs, ja tāds nepieciešams.

Klientus uzņem pansionātā, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu, sociālā dienesta lēmums par klienta ievietošanu pansionātā, kurā norādīta:
  1. 1.nepieciešamība ievietot klientu pansionātā;
  2. 2.līgumslēdzēju puses – maksātāji;
  3. personas iesniegums;
  4. medicīniskā izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību klienta uzņemšanai pansionātā;
  5. invaliditāti apliecinošs dokuments (ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu);
  6. aizpildītu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
  7. izziņa par invaliditātes, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma apmēru;
  8. uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte).

Pamatojoties uz 27.02.2020. Varakļānu novada domes lēmumu Nr. 6.6. “Par pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” Uzturēšanās maksa vienai personai ir EUR 22,52 diennaktī.

Klienta pensija, atlīdzība, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un/vai citi ienākumi tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzēja kontā par sniegto pakalpojumu. 15% no klienta ienākumiem ik mēnesi klientam tiek izmaksāti uz rokas. Starpību, kura nesedz no pensijas (vai citiem ienākumiem) par sniegto pakalpojumu, apmaksā klienta apgādnieks vai pašvaldība.

 

Pansionāta vadītāja par sociālās aprūpes pakalpojumiem noslēdz:

 1. divpusēju līgumu ar Klientu, ja Klients par saņemto pakalpojumu maksā pilnā apmērā;
 2. trīspusēju līgumu starp Klientu, viņa apgādnieku vai radinieku, ja klients pats nespēj samaksāt par pakalpojumu;
 3. trīspusēju līgumu starp Klientu, novada pašvaldību, ja par pakalpojumu maksā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību vientuļai personai vai personai, kuras apgādnieks LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu;
 4. četrpusēju līgumu starp Klientu, viņa apgādnieku vai radinieku, novada pašvaldību (kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību), ja klienta apgādnieks LR normatīvajos aktos noteiktajā kartībā nav atzīts par trūcīgu, bet viņa rīcībā esošie materiālie līdzekļi nav pietiekoši, lai samaksātu pilnu pakalpojuma maksu, tad apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas un pārējo sedz pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu

 

Darbinieku kontaktinformācija:

Informācija par klienta ikdienu: aprūpes personāls, tālr. 29623297

Informācija par klienta veselības stāvokli: medicīnas personāls, tālr. 29779832

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1100 – 1300

Informācija par klienta sabiedrisko dzīvi: sociālais darbinieks, tālr. 25333170

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1300 – 1500

Vadītāja – tālr. 28305900, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

pieņemšanas laiks – darba dienās no plkst. 1000 – 1400

Adrese: “Stirnienes muiža”

             Varakļānu pagasts

             Varakļānu novads

                   LV – 4837