Atalgojums

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par to pašvaldības vēlēto amatpersonu un iestāžu darbinieku atalgojumu (attiecīgajā mēnesī faktiski izmaksāto summu), kuri saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.pantā noteikto ir uzskatāmi par valsts amatpersonām.
(Tā kā noteikumi nosaka publicēt faktiski izmaksāto summu, neatkarīgi no maksājuma mērķa, tad atsevišķām amatpersonām (jūnija mēnesī raksturīgi izglītības iestāžu amatpersonām) parādās paaugstināta samaksa, jo tā ir veikta par visu atvaļinājuma laiku, kas turpinās arī nākošajā mēnesī. Šīm amatpersonām nākošajā mēnesī samaksā var parādīties 0 EUR.

Amatpersonas un darbinieki_2018_aprilis

Amatpersonas un darbinieki marts

Amatpersonu un darbinieku algas 2018.gada februaris

Amatpersonu atalgojums 2018. janvarisdoc