Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs

Licences/ atļaujas numurs

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums

no

līdz

AS “Latvijas valsts meži”

1/2015

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

Smilts atradne “Stradiņi”

14.12.2015

15.10.2040

Smilts

14.12.2015