Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā