Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Varakļānu novadā