Iepirkums

31.01.2018

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  atklātu konkursu

Būvdarbi projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā”    id.nr. VNP 2018/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 21.02.2018. plkst.15:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums_2018_2, Liguma_projekts, Darba_apjomi,8.Pielikums, Bazes_buvproj.1, Bazes_buvpr2, Bazes_buvproj3, Puntuzi_buvproj1, Puntuzi_buvproj 2a, Puntuzi_buvproj2b, Puntuzi_buvpro3 Kokari_buvproj1, Kokari_buvproj2, Kokari_buvproj3, Kokari_buvproj4, Kokari_buvpoj_elektriba

Jautajumi un atbildes

Krustpils