Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem