Kontakti

Varakļānu novada dome - varaklani@varaklani.lv

Sekretāre - 64860840

Varakļānu novada VPVKAC (Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs) - 64860870, varaklani@pakalpojumucentrs.lv

Domes priekšsēdētājs Māris Justs - 29419134

Izpilddirektors Ivars Ikaunieks - 29285545

Lietvede - 27790010

Galvenā grāmatvede - 29631797, 64860542

Grāmatvedība - 27790012, 64860842

Kase - 27790030, kase@varaklani.lv

Dzimtsarakstu nodaļa - 64860870, dzimtsaraksti@varaklani.lv

Bāriņtiesa - 27790011, 64860841, barintiesa@varaklani.lv

Sociālais dienests, Alternatīvās aprūpes centrs - 27790014, 64860844, soc.dienests@varaklani.lv

Projektu vadītāja - 27790015, 64860846

Zemes lietu speciāliste (Varakļānu pagastā) - 27790023, 64866416

Zemes lietu speciāliste (Varakļānu pilsēta) - 227790030

Saimnieciskās daļas vadītājs - 26101180

Datortīklu administrators - 26582758

Novada LAK Janīna Grudule - 26543747, janina.grudule@llkc.lv

Varakļānu novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

 

Murmastienes pagasta pārvalde - murmastienespagasts@inbox.lv

Lietvede/kasiere - 64825323

Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājs - 29427589

Zemes lietu speciāliste (Murmastienes pagastā) - 64825323

Kapsētu pārzinis - 29359529

Novadpētniecības kabineta vadītāja - 20621448

 

Varakļānu pagasta pārvalde - varaklanu.pagasts@inbox.lv

Pārvaldes vadītājs - 29427589

 

Izglītība

Varakļānu vidusskola - 64807086

Varakļānu vidusskolas direktors - 29475496

Varakļānu vidusskolas saimniec. daļas vadītājs - 29749640

 

Murmastienes pamatskola - 64821214

Murmastienes pamatskolas direktores v.i. - 27790024

 

Mūzikas-mākslas skola - 64860967

Mūzikas-mākslas skolas direktores v.i. - 29492483

 

Pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”     
Pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” vadītāja - 29342315, 27874808

 
Kultūra
Varakļānu kultūras nams - 64860964

Varakļānu kultūras nama vadītāja - 29240684

Kultūras pasākumu organizatore - 27790017

Murmastienes kultūras centrs - 27790027

Stirnienes tautas nams - 2978002

Murmastienes bibliotēka - 64825343

Stirnienes bibliotēka - 28873710
Varakļānu tautas bibliotēka - 64860965
Varakļānu novada muzejs - 64866162, 29359242

Pansionāts “Varavīksne” - 28305900
Murmastienes feldšerpunkts - 64825105
Varakļānu pagasta feldšerpunkts - 27790019
SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” - 64860710, 26499918
SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” - 64860730, 29478691