4. novembrī

afisa 31.10.23

Nāc dejot!

Dejas

Kase

Varakļānu novada pašvaldības KASE no 30.10.2023. līdz 12.11.2023. SLĒGTA

Maksājumi netiks pieņemti arī Varakļānu un Murmastienes pagastos

Logi...

Izstade Logi