Žūrija apciemo projektu „Sabiedrība ar dvēseli” īstenotājus.

16.10.2014

logoJau trešo gadu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu iedzīvotājiem sadarbībā ar Karalisko Nīderlandes Viršu biedrību (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij; KNHM) tika dota iespēja iesniegt projektus konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa būtība bija akcentēt sev un līdzcilvēkiem aktuālu tēmu un parādīt, kā to varētu īstenot ar projektā paredzētajiem līdzekļiem, klāt pieliekot savu līdzfinasējuma daļu. Kopumā tika iesniegti 5 projekti (2 no Cesvaines un 3 no Varakļānu novada), un visi arī tika apstiprināti un realizēti. Šogad salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem aktivitāti neizrādīja Lubānas iedzīvotāji. Projektu iesniedzēji visu vasaru čakli strādāja, lai īstenotu savas idejas. Tuvojoties rudenim, žūrija devās vizītē pie projektu īstenotājiem, lai novērtētu paveikto.

 Apskate sākās ar ciemošanos pie cesvainiešiem. Žūriju priecēja, kā  Cesvaines novada bērnu un jauniešu centra jaunieši īstenojuši projektu „Redzu, dzirdu, sajūtu un pierakstu!”. Cesvaines bērnu laukumā izveidota sajūtu taka, kuru droši var izmantot visi Cesvaines novada iedzīvotāji. Tā palīdzēs cilvēkiem uzlabot veselību, kā arī trenēt izturību, staigājot ar basām kājām pa dažādiem akmeņiem un citiem dabas materiāliem. Centra telpās ir nokrāsota siena ar zīmēšanas tāfeles krāsu, uz kuras bērni var radoši izpausties. Par projekta ideju realizāciju atbildīga bija Cesvaines novada bērnu un jauniešu centra vadītāja Lāsma Markevica.

Projekta „Daiļa nāca tautu meita” ietvaros Cesvaines vidusskolas deju kolektīvam „Sprīdītis” tiks uzšūtas jaunas tautastērpu detaļas. Tiks sagādāti audumi, pogas, diegi un gumijas, bet visu darbu čakli veica bērnu vecāki un skolotāji. Žūrijas locekļiem tika atrādīti ne vien uzšūtie tērpi, bet arī  skanīgās mūzikas pavadījumā parādīti brašie deju soļi. Turpmāk ar jaunajiem tērpiem kolektīvs varēs uzstāties gan dažādos novada pasākumos, gan kuplināt nākamā gada dziesmu svētku dalībnieku pulku. Galvenie idejas autori un realizētāji bija deju kolektīva “Sprīdītis” vadītājs Jānis Šķēle un skolotāja Sarma Kurme.

Turpinājās ceļš uz Varakļāniem, kur iedzīvotāju grupa ar pašvaldības atbalstu realizējusi projektu „Varakļānu ģerboņa eksponēšana”. Tādejādi Varakļānu vēsturiskajā centrā renovēta ēkas fasāde un uz tās izvietoti pilsētas un novada ģerboņi. Ģerboņu fasāde ir izgaismota un kalpos kā informatīva vieta ikvienam novada iedzīvotājam un pilsētas viesiem.

Inese Prižavoite ar atbalsta grupu realizējusi projektu „Atpūtas vietas izveide Varakļānu pilsētā”. Ir ierīkotas divas jaunas atpūtas vietas ar ugunskura vietu, uzstādīti divi koka galdi un četri soli, kā arī izgatavotas šūpoles un izveidotas atkritumu urnas. Radīta vieta, kur atpūsties ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem, kuri mīl aktīvu atpūtu brīvā dabā. Paldies Ingai Grudulei, kuras gatavotā zupa uz ugunskura ļāva žūrijas komisijas locekļiem: Irēnai Leimanei (Cesvaine), Aijai Ščuckai (Varakļāni) un  Jurim Zvirgzdam (KNHM pārstāvis) sasildīties un pārrunāt dienas laikā redzēto un izlemt par to, kurš no redzētajiem projektiem tiks īpaši godināts un piešķirta naudas balva 500 euro, lai varētu turpināt realizēt iesāktās idejas.

Šogad kā laureāts tika atzīts Murmastienes pagastā realizētais projekts „Dzīves vides uzlabošana Jaunatnes ielā 9 Murmastienē”. Projekta rezultātā ir būtiski uzlabota dzīves vide Murmastienes centrā ap daudzdzīvokļu mājām – nomainītas ietves flīzes un sakārtotas nolietojušās konstrukcijas un uzstādītas jaunas bērnu rotaļu laukumā. Edītes Grudules neizsīkstošais darbīgums aktivizējis visus mājas iedzīvotājus un kopīgi paveikts liels darbs. Apsveicams arī fakts, ka pilnīgi visi mājas iedzīvotāji piedalījās ar savu līdzmaksājuma daļu, lai visas plānotās idejas realizētu dzīvē.

Patiess prieks par cilvēkiem, kuri no sirds cenšas ne tikai sev, bet arī apkārtējiem.

Iveta Raimo
Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Sajutu-takas-izveide-cesvaine
Sajūtu takas izveide Cesvainē
tautas-terpi-cesvaines-kolektivamTautu tērpi Cesvaines kolektīvam bernu-laukums-murmastiene
Bērnu laukumiņš Murmastienē
varaklanu-gerbonis
Varakļānu ģerboņa eksponēšana
atputas-vieta-varaklanos
Atpūtas vieta
Varakļānos