11.06.2014

Varakļānu novada bērni  pulcējās  vidusskolas pagalmā  , lai ieskandinātu novada svētkus ar pasākumu „Bērni bērniem”, kas   bija veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Visi kopā dziedājām, dejojām, spēlējām teātri .Nelielā koncertiņa noslēgumā katrs sameklēja draugus  , izveidoja  lielu, vienotu, draudzības apli un tad …..! TRĪS-ČETRI ! Mēs ielecām vasarā.. un tad sākās  jautrās atrakcijas.

Katrā atrakcijā bērni saņēma konfekti .Par to liels paldies pasākuma atbalstītājiem:

SIA”JILLS”, SIA „Kamil Plus”, serviskomercfirmai ”Kvarcs”, SIA Antaris ”Saules veikalam,” SIA”Aļņi”, z/s”Gabriši”, mērniecības firmai ”Ametrs”, Jāzepam Mičulim.

Aina Kazāka