Vides nometne „ Ejam mežā”

11.06.2014

vides_fonds Varakļānu vidusskolas radošā komanda organizēja izzinoši pētniecisko dabas un atpūtas nometni „Ejam mežā”. Nometnes koncepcija – nonākot dabā, vēro,sajūti, pēti un domā, pirms dari. Nometnē piedalījās 30 skolēni no divām pašvaldībām –Viļānu un Varakļānu, kopumā no 4 skolām.

Pirmajā dienā apmeklējām Rāznas DIC, kur projekta vadītāja Regīna Indriķe vadīja nodarbības par parkā sastopamajiem biotopiem Rāznas NP. Izstaigājām Sajūtu taku un uzkāpām Mākoņkalnā. Tad devāmies ierīkot nometni pie Tīrumnieku ezera. Oskars Kančs iepazīstināja ar nometnes noteikumiem. Kad uzcēlām 13 teltis, izvēlējāmies telšu nosaukumus, veidojām labo darbu krātuvīti, taisījām savu Veiksmes pogu, pie kuras katru vakaru varēja pievienot Zelta čiekuru par aktivitātēm dienas gaitās. Pēc tam izveidojām nometnes karogu ar logo. Vakarā pie ugunskura ēdām zupu, nodevām nometnieka zvērestu, to apliecinot ar sejas zīmējumiem no „svētā katla” sodrējiem.Tad par godu nometnes atklāšanai atskanēja balonu salūts un priecīgas urravas. Mūs iepriecināja skolotāju skečs „Tīrumnieku ezera purva vecis”.

 Otrā diena. Rīts sākās ar rīta vingrošanu un skrējienu. Komandu saliedēšanas aplī veicām dažādas aktivitātes . Pēc brokastīm sadalījāmies 5.grupās un veicām pētījumus mežā un izcirtumā. Notika fotosesija mežā „Šeit bija cilvēks” . Noteicām augsnes un gaisa temperatūru mežā un izcirtumā, mēģinājām saskatīt vēja, cilvēka un dzīvnieka pēdas. Izpētījām, kas dzīvo meža mājas stāvos. Vācām meža dārgumus un brīnumus- zāļu tējas un herbāriju. Ezera krastā tapa meža bodyart. Radošajā darbnīcā veidojām Tīrumnieku televīzijas raidījumus, kurus prezentējām vakarā pie ugunskura. Tad 23.00 sekoja „ Nakts trasīte” ar orientēšanās elementiem.

Trešajā dienā pēc grupu sadalīšanas darbs atkal ritēja 5 grupās. Darbojoties grupās, nometnes dalībnieki uzzināja par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, pētīja koku sugas, noteica koku lapu krāsas un augstumus, veidoja amuletus, gobelēnus no dabas materiāliem un mācījās izdzīvot mežā. Dienas noslēgumā izveidoja bukletu „10 meža baušļi”. Pēc vakariņām visi startēja dažādās „Meža olimpiādes” aktivitātēs.

Ceturtajā rītā cēlāmies 3.30, lai dotos pārgājienā un sagaidītu saullēktu mežā. Pārgājienā iepazināmies ar dažādiem meža tipiem: silu, damaksni un dumbrāju.Redzējām bebru būves un sagāztos kokus, dzeņa kalvi un izšūpojāmies augstā purva sūneklī. Mācījāmies šķērsot kanālus. Pēc pārgājiena apgleznojām T- krekliņus.

Nometnes radošo komandu veidoja: Oskars Kančs, Aina Kazāka,Inga Strode, Lolita Briška, Juris Daleckis, Ilze Eiduka un Aija Caune.

Nometne tapusi ar LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU un Varakļānu novada līdzfinansējumu.Paldies par lauku labumiem Jāņa Kanča un Riharda Meļņa vecākiem.

No nometnes dalībnieku izvērtējuma anketām.

Iemācījos:

Ēriks un Līga – atpazīt dažādus putnus un kokus;
Rinalds – kā tikt ārā no akača;
Annija – atšķirt putnu balsis;
Agnese – daudz jauna par purvu un izdzīvošanu mežā.

Sajutu:

Mareks – sasmaržoju skudru skābi un sajutu, cik sāpīgas ir nātres;
Rihards un Enija – sajutu komandas garu un draugu atbalstu.

Patika:

Evelīna – jautrā skolotāju komanda;
Jānis – pārgājiens, jo mēs „ virs ūdens pa kokiem gājām pāri”;
Linda, Jana un Roberta – šļakstināties;
Arnolds – nometne bija jautrāka nekā domāju;
Raimonds – man patika visas darbnīcas, jo visās bija interesanti;
Laura – to pašu nometni nākošgad – OBLIGĀTI!
Līga – varēja saprasties ar visiem, jo visi bija draudzīgi.