23.08.2016

Labs vārds pie laba darba vada. DSC 0488
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
/Dz.Rinkule-Zemzare/

Ir izskanējuši Varakļānu pilsētas svētki. Varakļānu novada pašvaldība un svētku organizatori ir pateicīgi saviem labvēļiem par atbalstu svētku tapšanā. Ar Jūsu palīdzību varējām sarīkot krāšņus svētkus divu dienu garumā ar koncertiem un interesantām aktivitātēm bērniem. Kopā esam paveikuši labu darbu, tādēļ sakām lielu paldies visiem Varakļānu pilsētas svētku sponsoriem un atbalstītājiem:

SIA “Lekon” veikalam “Mini Tops”, SIA “Jills”, LPKS “Barkavas arodi”, SIA “Daro-V” veikalam “Simona”, Z/S “Laduži”, SIA “Kamil Plus”, SIA “Meiers” veikalam “Ziedu dārzs”

A/S “Swedbank”, aptieku aliansei “A.Apotheka”, SIA “GAN Pekri”, SIA “Pārtikas veikalu grupai”, LPKS “Vaks”, SIA “V55”, Viktorijas aptiekai, SIA “Austrumu būvnieks”, I/K “Vīzija”, SIA “Maveks-V”, SIA “Raibais asaris”, DUS tīklam “Latvijas nafta”, SIA “Meļņi 3”, SIA “GB Koks”

 Paldies informatīvajiem atbalstītājiem: Madonas reģionālajam laikrakstam „Stars”, Latgales avīzei „Vietējā”, Latgales radio.

Īpašs paldies SIA „Jills” par 9 gaismas mirkļiem gaidot pilsētas devīto desmitgadi.

Paldies radošajiem kolektīviem: biedrībai “PAP”, PII “Sprīdītis”, Varakļānu veselības aprūpes centram, Varakļānu novada domei, SIA “Jills”, Varakļānu sociālajam dienestam sadarbībā ar Laumu Ikši, Varakļānu bibliotēkai un individuāli Aritai Apeinei, Anitai Sārnei, Mārim un Rūdolfam Šternmaņiem sadarbībā ar Ritu Piziču, Lāsmai Lempai par aktīvu dalību pilsētas izdaiļošanā, piedaloties kompozīciju konkursā!

Paldies savējiem -Sigitai Šustei par Varakļānu himnas skanējumu vijoles stīgās, un Armīnam Apeinim par vakara vadīšanu!

Milzīgs paldies Varakļānu KN amatierteātra aktieriem un režisorei Daigai Ceipeniecei par sniegto māksliniecisko baudījumu izrādē “Miljonārs par katru cenu”!

Paldies Varakļānu mūzikas un mākslas skolai par tradicionālā starptautiskā plenēra rīkošanu!

Ja arī kādu nenosaucām, tad sakām paldies visiem un ikvienam, kurš sniedza savu atbalstu svētku norisē!

Paldies atsaucīgajiem, dziedošajiem skatītājiem!

Uz tikšanos nākošgad augustā!

DSC 0189
DSC 0304
DSC 0309
DSC 0332
DSC 0433
DSC 0484
DSC 0488
DSC 0493
DSC 0498
DSC 0507
DSC 0516
DSC 0521
DSC 0529
DSC 0545
IMG 4537
IMG 4543
IMG 4545
IMG 4547
IMG 4549
IMG 4552
IMG 4554
IMG 4556
IMG 4558
IMG 4559
IMG 4561
IMG 4565
IMG 4571
IMG 4574
IMG 4578
IMG 4579