05.03.2015

Nedaudz sniegotā 28.februāra dienā Varakļānu Kultūras namā iemājoja pavisam pavasarīga noskaņa. Te sanāca lielāki un mazāki dziedātāji, lai piedalītos koncertos „Varakļānu pilsētas Cālis – 2015” un „Lai skan Varakļānos – 2015”. Muzikālie pedagogi un dziedātāji bija centīgi strādājuši pie dziedāšanas prasmēm, vecāki bija gādājuši par skatuves tērpiem un frizūrām, radi un draugi dziedātājus atbalstīja ar sirsnīgiem aplausiem. Varakļānu Lapsas muzikālajiem padomniekiem nācās kārtīgi pastrādāt, lai noskaidrotu labākos dziedātājus!

calis 2015 dalibniekiMazo vokālistu koncertā-konkursā „Cālis – 2015” piedalījās deviņi mazie dziedātāji. Varakļānu Lapsas muzikālie padomnieki katram mazajam dziedātājam piešķīra īpašu titulu: „Cālis rozīnīte” – Paula Locāne, „Elegantākais cālis” – Krista Kaufelde, „Ritmiskākais cālis” – Laura Marija Sondore, „Cālis džentlmenis” – Roberts Strods, „Cālis čukstētājs” – Evelīna Vulāne, „Pavasarīgākais cālis” – Māra Melne, „Cālīte dāmīte” – Samanta Vilkauša, „Atraktīvākais cālis” un „Skatītāju simpātija” – Katrīna Latkovska. Galveno titulu „Cālis – 2015” godam nopelnīja Oskars Leitāns-Šķēls! Paldies mazo „cālīšu” muzikālajām pedagoģēm – Līvai Kančai un Agnesei Solozemniecei!

lai skan 2015 dalibniekiJauno vokālistu konkursā „Lai skan Varakļānos – 2015” piedalījās piecpadsmit dziedātāji – Dagmāra Tropa, Sofija Broka, Simona Pastare, Elīza Kanča, Katrīna Ubagovska, Indra Pelša, Roberta Šminiņa, Inga Madžule, Evelīna Krama. Titulu „Skanīgākais dziedātājs” ieguva Estere Ščucka un Deina Svilāne, bet „Visskanīgākie dziedātāji” šogad ir Heilija Elksnīte, Kristīne Krista Ubagovska, Ainārs Kiserovskis un Gunta Greisle! Paldies jauno vokālistu muzikālajām pedagoģēm – Ārijai Tumanei, Teresijai Pelšai un Enitai Šminiņai!

Paldies Varakļānu Lapsas muzikālajiem padomniekiem – Amandai Vingrei, Anitai Ikauniecei un Agnijai Strūbergai!

Visas dienas garumā mazajiem dziedātājiem uzmanību veltīja un pasākumu vadīja Raganiņa (Sanda Ozoliņa), Kaķīte (Līva Leitāne-Šķēle) un Varakļānu Lapsa (Rihards Juška)!

Lai skanīgs pavasaris!

Visas fotogrāfijas no pasākuma „Dziesmu diena” pieejamas šeit…

Kristīne Strode

Varakļānu Kn pasākumu organizatore