01.07.2013

No 30.jūnija līdz 7.jūlijam visu Latviju pāršalks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki.

Uz svētkiem no Varakļānu novada dosies 95 dalībnieki, 5 kolektīvi: Murmastienes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Brāzma” un vadītāja Sintija Veipa, Varakļānu kultūras nama senioru deju kolektīvs „Varavīksne” un Varakļānu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ar vadītāju Mariju Madžuli, Varakļānu kultūras nama sieviešu koris „Dzelvērte” un diriģente Ārija Tumane, Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Juntars” un vadītāja Ilona Cvetkova.

Skatītājiem Rīgā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ietvaros būs iespējams apmeklēt 21 maksas un 41 bezmaksas koncertu.

Toties tiem, kuri nedodas uz Rīgu, Dziesmu svētku norisēm būs iespējams sekot līdzi LTV1 un LTV7 kā arī internetā.
Interneta vietnē ltv.lv 7.jūlijā būs iespēja sekot līdzi visam Dziesmu svētku gājienam. Šogad novadi gājienam ir sakārtoti pēc kultūrvēsturiskā principa, tāpēc Varakļānu novads gājienā būs Latgales kultūrvēsturiskā novada sastāvā, un mums gājiens sāksies aptuveni plkst.13:00.

Interneta vietnē uzgavile.lv mājās palicējiem ir iespēja kādam kolektīvam nosūtīt sveicienu. Kolektīvs šo sveicienu redzēs uz lielā ekrāna pašā gājiena sākumā pie Pulvertorņa.

Vairāk informācijas par Dziesmu svētkiem Jūs varat atrast interneta adresēs: dziesmusvetki.tv un lnkc.gov.lv .
Lai gaisma līgo Latvijā un svētki atbalsojas Varakļānu novadā!

dz.sv.atklasana2013128

dz.sv.atklasana20138

dz.sv.atklasana2013149

dz.sv.atklasana2013209

Vairāk attēlu šeit!

Kristīne Strode, Matīsa Skaba foto