17.04.2013 IMG 4757Aprīlī arvien straujāk sāk pulsēt dabas ritmi – dzenot sulas augšup pa koku dzīslām, trencot upes uz jūrām, spridzinot pumpurus un plaucējot lapas.

13.aprīļa pēcpusdienā Eiropas senioru deju grupas ļāvās pavasara un dejas ritmiem. Varakļānu kultūras nama Eiropas senioru deju grupa „Vēlziedes un pīlādži” (vadītāja Valentīna Briška) uz kopīgu sadancošanu aicināja savus ilggadējos draugu kolektīvus – Bebrenes kultūras nama senioru dāmu deju kolektīvu „Rudzupuķes” (vadītāja Ilona Jegorova), Rubenes pagasta senioru dāmu deju grupu „Draiskās peonijas” (vadītāja Ināra Rudeviča), Siguldas novada Mores tautas nama senioru deju kopu „Dāmītes” (vadītāja Spodra Tutāne) – un arī jaunos draugus: Lazdukalna pagasta senioru deju kolektīvu „Tonuss” (vadītāja Lūcija Jermacāne), Krāslavas novada Eiropas deju kolektīvu „Mežrozīte” (vadītāja Aloida Andžāne) un Balvu kultūras un atpūtas centra Eiropas deju kopu „Atvasara” (vadītāja Lūcija Jermacāne).

Sadanča dalībnieki pēcpusdienas gaitā izdejoja savas mīļākās dejas un arī vairākas kopdejas no Eiropas deju grupu repertuāra.Deju grupu atpūtas mirkļos par muzikālo noskaņu rūpējās Agnese Solozemniece.

Par pasākuma atbalstu paldies SIA Lekon veikalam „Mini Top”, SIA Antaris „Saules veikalam” , ziedu salonam „Lillija”, Olgai Mālniecei un Veronikai Locānei.

Vairāk attēlu šeit!.