22.06.2012

20.jūnijā, Vasaras saulgriežu vakarā, Varakļānu kultūras nams aicināja ikvienu varakļānieti atnākt, ielīgot un iedimdināt atjaunoto Mazo zāli.

Sanākušos Jāņu bērnus sagaidīja Varakļānu kultūras nama folkloras kopa. Jāņu bērni no dažādām zālītēm izveidoja skanošu pušķi un visi kopā vienojās dziesmās. Pēc tam visi garā dancī izdimdināja kultūras nama telpas, izdzenāja mošķus, kuri Jāņu vakarā ir īpaši aktīvi, un devās uz atjaunoto zāli.

 

Zālē visus jau gaidīja Varakļānu amatierteātra „Čaukstenes”, kuras apjūsmoja telpas jaunās krāsas un iekārtojumu. Kultūras nama direktore iepazīstināja ar jaunās zāles funkcijām:
1.atjaunotā zāle būs Varakļānu pilsētas prezentācijas telpa, tajā apskatāmi Varakļānu pilsētas suvenīri un foto izstāde „Varakļāni laiku lokos”,
2. atjaunotā zāle kā tikšanās vieta, kuru varēs noīrēt arī pilsētas iedzīvotāji un viesi dažādām sapulcēm, semināriem, prezentācijām utt.,
3.atjaunotajā zālē notiks pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, šeit radīsies jaunas idejas un jauni priekšnesumi.

Lai jaunajā zālē būtu laba un ražena darbošanās, tai ir nepieciešams jauns nosaukums, tāpēc ikvienam klātesošajam bija iespēja izteikt savu ideju par zāles nosaukumu. Tā kā idejas bija ļoti dažādas un interesantas – piemēram, Čauksteņu istaba, Orhideja zāle, Ideju zāle, Universālais mantojums, Līgo zāle u.c. – par piedāvātajiem nosaukumiem vēl tiek spriests un drīzumā zāle iegūs savu skanīgo nosaukumu.

Vairāk attēlu galerijā.