11.04.2012

9.aprīlī Varakļānu kultūras namā uz koncertu „Skani, mana dvēsele, skani!” pulcējās dziedošie kolektīvi, lai pakavētos Lieldienu noskaņās pirms jaunā darba cēliena.

Pasākuma vadītāji (Ieva Garanča un Arvis Seņkāns) uzbūra pavasarīgas ainas, kuras ar dziesmām atdzīvināja Varakļānu kultūras nama senioru sieviešu vokālais ansamblis „Sidrablāses” (vad. Agnija Strūberga), vīru vokālais ansamblis (vad. Agnija Strūberga), folkloras kopa (vad. Kristīne Strode), Amanda Vingre, draugi no Viļāniem – sieviešu koris „Alta” (diriģente Biruta Vigupe).

Varakļānu kultūras nama sieviešu koris „Dzelvērte” ar diriģenti Āriju Tumani un koncertmeistari Agniju Strūbergu šajā koncertā ieskandināja savas 35.darba sezonas pavasari. Koris ir kultūras nama kolektīvs ar savu īpašo starojumu. „Dzelvērtē” satiekas meitas, sievas, mātes katra ar savu balsi, savu individualitāti un kopā viņas veido kolektīva vienoto skanīgo dvēseli. Tieši tāpēc šis kolektīvs spēj pastāvēt nepārtraukti jau no 1976.gada, lai arī ir mainījušies gan diriģenti, gan dziedātāji. „Dzelvērtes” vareno skanējumu cauri laikiem ir pamanījusi un apdzejojusi arī Marta Bārbale:

„Dzelvērte kā mīļa roze
Debess lokos zied.
Daino mātes, rotā meitas,
Varakļāni dzied”.

Koncerta noslēgumā apvienotie kori – „Dzelvērte” un „Alta” – izpildīja dziesmas no 2013.gadā gaidāmo XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuāra, un skatītājus zālē jau pārņēma svētku noskaņas, kad dziesma no Mežaparka estrādes pāršalc pāri visai Latvijai.

Foto: Apvienotie kori ar diriģentēm un koncertmeistarēm