27.03.2012

Svētdien, 25.martā, Madonas kultūras namā norisinājās Madonas deju apriņķa tautas deju kolektīvu skate. Tajā piedalījās 29 tautas deju kolektīvi no Ērgļu, Lubānas, Madonas, Cesvaines un Varakļānu novadiem.

No Varakļānu novada skatē piedalījās 4 tautas deju kolektīvi. Katrs kolektīvs dejoja 3 dejas: 2 obligātās un 1 izvēles deju no lieluzveduma „Tēvu laipas” repertuāra.

Skati vērtēja Deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Purviņš, deju svētku Goda virsvadītāja , horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, Tukuma deju apriņķa virsvadītāja Zanda Mūrniece, deju svētku virsvadītājs Jānis Ērglis un tautas deju ansambļa «Dancis» mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis.

Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Ilona Cvetkova) savā grupā ieguva 34,56 punktus un III pakāpes diplomu.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu grupā Murmastienes pagasta deju kolektīvs „Brāzma” (vadītāja Sintija Veipa) ieguva 34,22 punktus un III pakāpes diplomu, bet Varakļānu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Marija Madžule) – 45,78 punktus un Augstākās pakāpes diplomu.

Varakļānu kultūras nama senioru deju kolektīvs „Varavīksne” (vadītāja Marija Madžule) savā grupā ieguva 46,11 punktus un Augstākās pakāpes diplomu.

APSVEICAM!