Noskaidrots „Varakļānu novada Cālis – 2012”

19.03.2012

17.martā jeb dienā, kad mostas visi kukainīši, Varakļānu mūzikas skolas zālītē pulcējās novada mazie dziedātāji, dejotāji un muzikanti uz pasākumu „Sīki mazi kukainīši”.

To, ka pavasaris vairs nav aiz kalniem, sajuta arī Lielā bite (Sanita Strode), kura centās noskaidrot, kuri kukainīši jau ir pamodušies un sajutuši pavasari. Paši modrākie kukainīši bija čaklās bitītes un jautrās bizmārītes, kuru tēlos iejutās Murmastienes pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs (vadītāja Vija Pelse) un konkursa „Varakļānu novada Cālis – 2011” laureāti Samanta Stiuriniece un Regnārs Pelšs.

Arī muzicējošie kukainīši – Varakļānu mūzikas skolas audzēkņi Ivo Pizičs un Inta Ragause (pedagogi – Romāns Ivanovs un Agnija Strūberga) – ieskandināja pavasari ar marimbas un klavieru skaņām.

Bet visvairāk Lielā bite priecājās par dziedošajiem cāļiem, kuri piedalījās konkursā „Varakļānu novada Cālis – 2012”. Lielā bite bija sajūsmā par mazajiem dziedātājiem, kuri bija centīgi mācījušies un ar lielu atbildību dziedāja savas dziesmiņas.

Arī žūrijai – Birutai Vigupei, Agnesei Urkai, Mārim Justam – nebija viegli izlemt, kuram no mazajiem dziedātājiem piešķirt galveno titulu. Pēc lielām pārdomām viņi lēma šādi: „Kustīgākais cālis” – Karīna Upeniece, „Centīgākais cālis” – Anna Mālniece (muzikālais pedagogs – Līva Kanča), „Drošākais cālis” – Everita Marija Mačuļska, „Sapņainākais cālis” – Heilija Elksnīte (muzikālais pedagogs – Teresija Pelša), bet godpilno titulu „Varakļānu novada Cālis – 2012” ieguva Sofija Broka (muzikālais pedagogs – Sintija Veipa).

Fotogaleriju varat apskatīt nospiežot šo saiti

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā un tā tapšanā!
Lai visiem skanīgs un ziedošs pavasaris!
Varakļānu novada kultūras darba koordinatore
Kristīne Strode