Kopā ar LDC piedāvājam jums šādu komunikācijas materiālu:

Vienotajos klientu apkalpošanas centros būs pieejami Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi

VARAM un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā organizē pilotprojektu.

2024. gada jūlijā – decembrī tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1 – 2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

LDC konsultanti būs pieejami 21 pašvaldību 53 VPVKAC (saraksts ar adresēm pieejams šeit: LDC).

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai 2025. gadā pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.